Velkommen til Persbråten!

Velkommen

Velkommen alle nye elever!

Skoleåret starter 20. august med at vi inviterer alle Vg1 elever med foresatte til en oppstartsamtale. Denne dagen får du også utdelt PC og bøker, og du får en omvisning på skolen slik at du er helt klar til å møte den nye klassen din dagen etter. Hele uka blir fylt med aktiviteter for at du skal bli godt kjent med klassen din, lærerne og resten av skolen.
I begynnelsen av august vil alle nye elever på Vg1 få et velkomstbrev i posten. Her vil du få mer informasjon om skolestarten. I brevet kommer vi også med forslag til tidspunkt for oppstartsamtale.
Er du forresten interessert i realfag? Da har vi et tilbud vi tror du vil være interessert i. Les mer her.

Vi gleder oss veldig til å treffe deg i august!

Har du andre spørsmål angående skolestart kan du kontakte:

Rektor Elin Stavrum Elin.stavrum@ude.oslo.kommune.no

Trinnleder Vg1 Ane Krogsæter Aarre Ane.krogsaeter.aarre@ude.oslo.kommune.no

Avdelingsleder for idrett Sigrid Strøm Olsen Sigrid.Strom.Olsen@ude.oslo.kommune.no

(Bildet viser skolens flotte elevråd i 2017/2018)