Hovedseksjon

Samtykke fra elever over 18 år

For å kunne fortsette praksisen med skole-/hjem-/elev-samarbeid også etter at eleven er myndig, kreves det et samtykke fra elev og foresatt. I praksis betyr det at dialogen om elevens læring, tilstedeværelse og eventuelle hendelser i skolen videreføres. Dersom elev og foresatte ønsker å videreføre en slik praksis, ber vi om at det signeres på dette skjemaet som leveres administrasjonen på skolen.