Språk, samfunnsfag og økonomi

Gode grunner til å velge samfunnsfag eller økonomi på Persbråten: (De nye læreplanene trer i kraft i august 2021 på vg2 og i august 2022 på vg3. I engelsk er det lenket til de nye læreplanene. Læreplanene for de andre fagene er ikke ferdige per 08.01.20)

  • Med fag fra SSØ vil du oppnå generell studiekompetanse.
  • Generell studiekompetanse åpner dørene til mer enn 90% av mulige studier ved universitet og høgskoler i Norge og utlandet, for eksempel jus.
  • Fagene blir meningsfulle i lys av den virkeligheten du står i hver dag.
  • Du blir godt kjent med deg selv og andre.
  • Du får innsikt i viktige sider ved samfunnet på mange ulike nivåer.
  • Engasjerte lærere gleder seg til å dele kunnskap med deg!

På Persbråten tilbyr vi følgende fag innen programområde for samfunnsfag, økonomi og språk: