Språk, samfunnsfag og økonomi

Gode grunner til å velge samfunnsfag eller økonomi på Persbråten:

  • Med fag fra SSØ vil du oppnå generell studiekompetanse.
  • Generell studiekompetanse åpner dørene til mer enn 90% av mulige studier ved universitet og høgskoler i Norge og utlandet, for eksempel jus.
  • Fagene blir meningsfulle i lys av den virkeligheten du står i hver dag.
  • Du blir godt kjent med deg selv og andre.
  • Du får innsikt i viktige sider ved samfunnet på mange ulike nivåer.
  • Engasjerte lærere gleder seg til å dele kunnskap med deg!

På Persbråten tilbyr vi følgende fag innen programområde for samfunnsfag, økonomi og språk:

 

Thomas om språk, samfunnsfag og økonomi

Språk, samfunnsfag og økonomi

Thomas Myklebust Våland  har valgt å satse på programområdet «Språk, samfunnsfag og økonomi». Han har programfagene entrepenørskap, økonomi og ledelse, samt samfunnsfaglig matematikk.

Tall er gøy! Fagkombinasjonen gir en god og allsidig kompetanse, særlig hvis man har tenkt å studere business.

Thomas synes at det er viktig å forberede seg til studier mens han går på videregående. I entrepenørskap liker han å løse «caser» i timene og å finne nye løsninger på problemer. Det er moro å tenke «utenfor boksen», og han er god til å finne kreative løsninger. Thomas valgte matematikk fordi han liker tall og fordi det er nødvendig med mattekunnskap i økonomifagene.

Etter videregående planlegger Thomas å studere jus eller å studere til siviløkonom, men først tar han et friår. Blant annet har han tenkt å ta et semester i Newcastle for å perfeksjonere engelsken og lære seg å snakke språket flytende, oppleve en litt annen kultur og å få nye opplevelser.