Klage på karakterer

Klage standpunktkarakterer
Klagen må være skriftlig, og signeres av eleven eller foresatte (for elever under 18 år). Det må gå fram hva eleven klager på, og klagen bør inneholde annen relevant informasjon og begrunnelsen for klagen. Fristen for å klage på standpunktkarakterer er 10 dager. Fristen går fra den dagen karakteren er kunngjort. Klagen skal leveres til skolen. Mer informasjon her
Her finner du informasjon om behandlingen av klager på standpunktkarakterer
Klage på eksamenskarakterer
Her kan du lese om klage på eksamenskarakterer