Hovedseksjon

Eksamen

Generellt om eksamen
Eksamen er sluttvurdering og kan være skriftlig, muntlig eller praktisk, eller en kombinasjon av muntlig og praktisk. Det er viktig at du er godt forberedt til eksamenssituasjonen, slik at du får vist sluttkompetansen din i faget best mulig.

Sett deg grundig inn i eksamensdatoer, eksamensreglement og hvordan du forbereder deg til skriftlig eksamen:
Trekkregler for eksamen
• Vg1: Eleven kan bli trukket opp til enten skriftlig eller muntlig/muntlig-praktisk eksamen.
• Vg2: Alle skal bli trukket ut til enten skriftlig eller muntlig/muntlig-praktisk eksamen.
• Vg3: Alle Vg3-elever blir trukket ut til fire eksamener. Alle skal opp i norsk skriftlig. På studiespesialisering blir de i tillegg trukket ut til to skriftlige trekkfag og en muntlig/muntlig-praktisk eksamen. For elevene på idrettsfag kan de ha flere muntlige og et av fagene må være et idrettsfag.