Hovedseksjon

Eksamen

Her kan du lese hva Utdanningsdirektoratet skriver om avlysningen av skriftlig eksamen.

Generellt om eksamen
Eksamen er sluttvurdering og kan være skriftlig, muntlig eller praktisk, eller en kombinasjon av muntlig og praktisk. Det er viktig at du er godt forberedt til eksamenssituasjonen, slik at du får vist sluttkompetansen din i faget best mulig.

Sett deg grundig inn i eksamensdatoer, eksamensreglement og hvordan du forbereder deg til skriftlig eksamen:
Trekkregler for eksamen
• Vg1: Eleven kan bli trukket opp til enten skriftlig eller muntlig
eksamen
• Vg2: Alle skal bli trukket ut til enten skriftlig eller muntlig eksamen
• Vg3: Alle skal opp i norsk hovedmål. I tillegg skal alle opp i
ytterligere to skriftlige og en muntlig eksamen.