Fravær

Viktige punkter:  

  • Er du syk eller borte av andre grunner, så må du/foresatte gi beskjed til kontaktlærer enten mail eller skolemelding samme dag. Dersom du støtt og stadig ikke melder fra, kan det føre til nedsatt atferdskarakter.   
  • Kontaktlærertiden hver uke skal brukes til å ajourholde fraværet og se til at alt stemmer.   
  • Permisjoner pga religiøse høytider, begravelse m.m. Fyll ut permisjonsskjemaet senest en uke før du skal være borte.  Her finner du skjema for permisjon.
  • Har du legedokumentasjon på en kronisk sykdom, må du likevel varsle kontaktlærer samme dag hver gang du er syk.
    Skal du søke permisjon pga idrettsfravær (gjelder toppidrettselever) fyller du ut permisjonsskjemaet og leverer det til kontaktlærer senest en uke før avreise. Leverer du søknaden senere, kan det føre til at fraværet ikke unntas 10 %-regelen. 
  • Har du særlige grunner til å øke hevet fraværsgrensen (15 %), søker du rektor om dette på mail til Siv Børven Moberg
  • Dokumentasjon fra lege/tannlege etc må spesifisere hvilke datoer sykemeldingen gjelder for, skal den bli godkjent.


Her kan du lese om fraværsgrensen innhold, mulige konsevenser fravær kan få.

Informasjon om fravær fra Oslo kommune.