Hovedseksjon

Fravær

Viktige punkter:  

  • Er du syk eller borte av andre grunner, så må du/foresatte gi beskjed til kontaktlærer  via e-post eller skolemelding samme dag. Dersom du ikke melder fra, kan det føre til nedsatt atferdskarakter.   
  • Kontaktlærertiden hver uke  brukes til å oppdatere fraværet og se at det stemmer.   
  • Ved søknad om permisjon på grunn av religiøse høytider, begravelse o.l., må permisjonsskjemaet fylles ut senest en uke før du skal være borte.  Skjema for søknad om permisjon finner du her.
  • Har du dokumentasjon fra lege på en kronisk sykdom, må du likevel varsle kontaktlærer samme dag hver gang du er syk.
  • Skal du søke permisjon pga. idrettsfravær (gjelder toppidrettselever) fyller du ut permisjonsskjemaet og leverer det til kontaktlærer senest en uke før avreise. Leverer du søknaden senere, kan det føre til at fraværet ikke unntas 10 %-regelen. 
  • Har du grunn til å øke fraværsgrensen (fra 10% til 15 %), så må dette søkes om via e-post til rektor  Siv Børven-Moberg.
  • Dokumentasjon fra lege/tannlege o.l. må spesifisere hvilke datoer fraværet eller sykemeldingen gjelder for å bli godkjent.


Her kan du lese om fraværsgrensen innhold, mulige konsevenser fravær kan få.

Informasjon om fravær fra Oslo kommune.