Hovedseksjon

Studiespesialisering vg3

Skoleelev som bruker PC

Studiespesialiserende  

På vg3 er det for alvor på tide å tenke gjennom hva du ønsker å studere videre, og med oss vil du få god hjelp av rådgiverne våre. I løpet av året vil du også få informasjon og besøk av høyskoler og universiteter, som kan bidra til at du tar et valg som er riktig for deg.   

Det siste året på videregående vil ha flere timer med fellesfag enn på vg2, og nå er alt avsluttende. Du kan likevel velge mellom ulike programfag, men du må fortsette løpet til to av fagene du hadde i vg2 innenfor samme programområde. Det siste faget kan du velge fritt. 

Fag

 • Norsk (6 t)
 • Religion og etikk (3 t)
 • Historie (4 t)
 • Kroppsøving (2 t)
 • Fremmedspråk (hvis du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, 5 t)

I tillegg velger du normalt tre programfag. Hvilke programfag du kan velge, vil variere fra år til år, og skole til skole. Her er de mulighetene man kan velge mellom i 2024 når man skal over på vg3: 

 • Historie og filosofi
 • Engelsk
 • Psykologi
 • Rettslære
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling
 • Økonomi og ledelse
 • Informasjonsteknologi
 • Sosialkunnskap
 • Samfunnsgeografi
 • Biologi
 • Kjemi
 • Fysikk
 • R-matematikk
 • S-matematikk
 • Breddeidrett