Hovedseksjon

Elevtjenesten

Rådgivningstjenesten

deles i en sosial-/spesialpedagogisk del og en del for karriereveiledning. Vi samarbeider også med skolehelsetjenesten. Persbråten har egen rådgiver for studieprogram for arbeidslivstrening.

Vi tilbyr:

  • Karriereveiledning individuelt og i gruppe.
  • Veiledning ved spørsmål om fagvalg.
  • Hjelp til deg som måtte ha spørsmål om studieopphold i utlandet.
  • Hjelp til deg som har utfordringer som kan gå utover skolehverdagen.
  • Hjelp til deg med lese- og skrivevansker.

Ta kontakt, vi er her for deg!

Miljøtjenesten er der for elevene og skal bidra til et godt sosialt miljø på skolen. 

Kjentmann er Persbråtens ruskontakt. Orji kan bistå elever og foresatte med spørsmål i forbindelse med rus. Han kan også sette elever i kontakt med andre hjelpeapparat. Han samarbeider tett med rådgiverne samt helsesykepleierne.

PPT(Pedagogisk-psykologisk tjeneste) er sakkyndige i spørsmål om behov for spesialpedagogiske tiltak etter opplæringsloven. PPT vil, som hovedregel, utrede den enkelte elevens vansker ved hjelp av samtaler, observasjoner og testing. På bakgrunn av informasjon som fremkommer i utredningen utarbeider PP-rådgiveren en sakkyndig vurdering som avklarer eventuelle behov og anbefaler ressurser til eleven. Skolens PPT-kontakt, Lars, er på skolen hver mandag og onsdag.

Eksterne samarbeidspartnere for Persbråten: 

  • Politi
  • SALTO
  • BUP/DPS
  • Barnevern
  • NAV

Kontaktinformasjon

20220817_151010.jpgBeate Hadler
Avdelingsleder og rådgiver for Elevtjenesten.
Ansvar for 1STA, 1STE, 2STA, 3STA, 3STB, 3STC, elever med spesialundervisning, OT-elever.
beate.hadler@osloskolen.no
Tlf: 93 02 10 47

20220817_150801.jpg
Frøydis Ravlo
Rådgiver.
Ansvar for 1STB, 1STC,1STD, 2STB, 2STC, 2STD, 3STC, 3STD, elever med spesialundervisning.
Froydis.ravlo@osloskolen.no
Tlf:45 41 83 97

20220817_125617.jpgAnett Hande
Rådgiver.
Ansvar for 1IDA, 1IDB, 2IDA, 2IDB, 3IDA, 3IDB, elever med spesialundervisning.
Anett.hande@osloskolen.no
Tlf: 98 26 98 91
20230126_113848.jpgNatalia Khiewboonchant Jerpstad
Miljøarbeider
Natalia.jerpstad@osloskolen.no

20220913_093832.jpg
Daniel Garshol-Gutierrez
Miljøarbeider.
Tirsdager, torsdager og fredager.
daniel.garshol-gutirrez@osloskolen.no

Lars
Lars Halse Kneppe
PPT: Henvisning til PPT, samtaler og veiledning.
lars.halse.kneppe@osloskolen.no
Tlf: 41 52 13 27

Orji Okoroafor
LOS, miljøveileder og Kjentmann.
orji.okoroafor@osloskolen.no
Tlf: 48 88 29 26