Hovedseksjon

Elevtjenesten

Rådgivningstjenesten

deles i en sosial-/spesialpedagogisk del og en del for karriereveiledning. Vi samarbeider også med skolehelsetjenesten. Persbråten har egen rådgiver for studieprogram for arbeidslivstrening.

Vi tilbyr:

 • Karriereveiledning individuelt og i gruppe.
 • Veiledning ved spørsmål om fagvalg.
 • Hjelp til deg som måtte ha spørsmål om studieopphold i utlandet.
 • Hjelp til deg som har utfordringer som kan gå utover skolehverdagen.
 • Hjelp til deg med lese- og skrivevansker.

Ta kontakt, vi er her for deg!

Miljøtjenesten

er der for elevene og skal bidra til et godt sosialt miljø på skolen. 

Kjentmann

er Persbråtens ruskontakt. Orji kan bistå elever og foresatte med spørsmål i forbindelse med rus. Han kan også sette elever i kontakt med andre hjelpeapparat. Han samarbeider tett med rådgiverne samt helsesykepleierne.

PPT(Pedagogisk-psykologisk tjeneste)

er sakkyndige i spørsmål om behov for spesialpedagogiske tiltak etter opplæringsloven. PPT vil, som hovedregel, utrede den enkelte elevens vansker ved hjelp av samtaler, observasjoner og testing. På bakgrunn av informasjon som fremkommer i utredningen utarbeider PP-rådgiveren en sakkyndig vurdering som avklarer eventuelle behov og anbefaler ressurser til eleven. Skolens PPT-kontakt, Lars, er på skolen hver mandag og onsdag.

Eksterne samarbeidspartnere for Persbråten: 

 • Politi
 • SALTO
 • BUP/DPS
 • Barnevern
 • NAV

Kontaktinformasjon

 • 20220817_151010.jpgBeate Hadler
  Avdelingsleder og rådgiver for Elevtjenesten.
  Ansvar for 1STA, 2STA, 2STE, 3STA, elever med spesialundervisning, OT-elever.
  beate.hadler@osloskolen.no
  Tlf: 93 02 10 47

20220817_150801.jpg
Frøydis Ravlo
Rådgiver.
Ansvar for 1STB, 1STC,1STD, 2STB, 2STC, 2STD, 3STC, 3STD, elever med spesialundervisning.
Froydis.ravlo@osloskolen.no
Tlf:45 41 83 97

20220817_125617.jpgAnett Hande
Rådgiver.
Ansvar for 1IDA, 1IDB, 2IDA, 2IDB, 3IDA, 3IDB, elever med spesialundervisning.
Anett.hande@osloskolen.no
Tlf: 98 26 98 91

Tugba Boyar.png
Tugba Aysel Boyar
NAV-veileder
Kontor ved Orion mandag-torsdag.
Hun kan blant annet hjelpe deg med:
Arbeidspraksis, Lånekassen, jobbsøking, økonomi, rettigheter, boligsituasjon.
Tugba Boyar, mindre plakat.png
tugba.boyar@osloskolen.no
Tlf: 41 37 89 81

Jul Didrik Hvidsten Hansen.png
Jul Didrik Hvidsten Hansen
Miljøarbeider
jul.hansen@osloskolen.no
Tlf: 98 03 86 51

Sirianne Gundersen.png
Sirianne Gundersen
Miljøarbeider
sirianne.gundersen@osloskolen.no
Tlf: 90 67 85 89

Lars
Lars Halse Kneppe
PPT: Henvisning til PPT, samtaler og veiledning.
lars.halse.kneppe@osloskolen.no
Tlf: 41 52 13 27

Orji Okoroafor
LOS, miljøveileder og Kjentmann.
orji.okoroafor@osloskolen.no
Tlf: 48 88 29 26