Elevtjenesten

Rådgivningstjenesten deles i en sosial-/spesialpedagogisk del og en del for karriereveiledning. Vi samarbeider med skolehelsetjenesten. Persbråten har egen rådgiver for tilrettelagt avdeling.

 • Vi tilbyr karriereveiledning individuelt og i gruppe.
 • Vi veileder deg ved spørsmål om fagvalg.
 • Vi hjelper deg hvis du har spørsmål om studieopphold i utlandet.
 • Ta kontakt med oss om du har utfordringer som kan gå utover skolehverdagen.
 • Ta kontakt om du har lese- og skrivevansker.
 • Vi er her for deg!


Miljøtjenesten
er der for elevene og skal bidra til et godt sosialt miljø på Persbråten. 

Kjentmann er Persbråtens ruskontakt. Orji kan bistå elever og foresatte med spørsmål i forbindelse med rus. Han kan også sette elever i kontakt med andre hjelpeapparat. Han samarbeider tett med rådgiverne samt helsesykepleierne.

PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) er sakkyndige i spørsmål om behov for spesialpedagogiske tiltak etter opplæringsloven. PPT vil, som hovedregel, utrede den enkelte elevens vansker ved hjelp av samtaler, observasjoner og testing. På bakgrunn av informasjon som fremkommer i utredningen utarbeider PP-rådgiveren en sakkyndig vurdering som avklarer eventuelle behov og anbefaler ressurser til eleven. Persbråtens PPT kontakt, Lars, er på Persbråten hver mandag og onsdag.

Eksterne samarbeidspartnere for Persbråten:

 • Politi
 • SALTO
 • BUP/DPS
 • Barnevern
 • NAV 

Vi er her for deg!

Beate

Beate Hadler, avdelingsleder og rådgiver for Elevtjenesten.
2STD, 3IDG, 3IDH, 3STC, 3STA. Elever med spesialundervisning. Delkurselever.
beate.hadler@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 93 02 10 47

Frøydis Ravlo

Frøydis Ravlo, rådgiver.
1STA, 1STB og 1STD
2STA, 2STB, 2STC
3STB. Delkurselever
Froydis.ravlo@ude.oslo.kommune.no
Tlf:45 41 83 97

Anett Hande, rådgiver.
1IDA, 1IDB og 1STC
2IDG, 2IDH
Anett.hande@osloskolen.no
Tlf:98 26 98 91


Nina Rønning
Nina Rønning Grotli, miljøarbeider.
Elevrådet, enkeltelever. 

nina.g.ronning@osloskolen.no
tlf: 93 44 05 42

Hanne Bull Aaby, koordinator på Tilrettelagt avdeling

hanne.aaby@osloskolen.no
Tlf: 98 46 48 28

 

Lars
Lars Halse Kneppe, PPT: Henvisning til PPT, samtaler og veiledning.
lars.halse.kneppe@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 41 52 13 27

Manpreet Kaur Sandhu

Manpreet Kaur Sandhu, NAV-veileder på skolen, 
tilstede mandag-torsdag.
Råd og veiledning om:
økonomi, boforhold, arbeid, praksisplass, yrkesvalg.
manpre0511@osloskolen.no
Tlf: 41 27 65 49


Orji Okoroafor, LOS og miljøveileder. Kjentmann.
orji.okoroafor@osloskolen.no
Tlf: 48 88 29 26