Elevtjenesten

Rådgivningstjenesten deles i en sosial-/spesialpedagogisk del og en del for karriereveiledning. Vi samarbeider med skolehelsetjenesten. Persbråten har egen rådgiver for tilrettelagt avdeling.

  • Vi tilbyr karriereveiledning individuelt og i gruppe.
  • Vi veileder deg ved spørsmål om fagvalg.
  • Vi hjelper deg hvis du har spørsmål om studieopphold i utlandet.
  • Ta kontakt med oss om du har utfordringer som kan gå utover skolehverdagen.
  • Ta kontakt om du har lese- og skrivevansker.
  • Vi er her for deg!


Miljøtjenesten
er der for elevene og skal bidra til et godt sosialt miljø på Persbråten. Aud Marith finner dere på Læringssenteret i 2. etg. hele uken. Hege befinner seg i 1. etg i kantinen, og er der mandag og tirsdag.

Kjentmann er Persbråtens ruskontakt. Elizabeth kan bistå elever og foresatte med spørsmål i forbindelse med rus. Hun kan også sette elever i kontakt med andre hjelpeapparat. Hun samarbeider tett med rådgiverne samt helsesøstrene.

PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) er sakkyndige i spørsmål om behov for spesialpedagogiske tiltak etter opplæringsloven. PPT vil, som hovedregel, utrede den enkelte elevens vansker ved hjelp av samtaler, observasjoner og testing. På bakgrunn av informasjon som fremkommer i utredningen utarbeider PP-rådgiveren en sakkyndig vurdering som avklarer eventuelle behov og anbefaler ressurser til eleven. Persbråtens PPT kontakt, Lars, er på Persbråten hver mandag og onsdag.

Elevtjenesten


Eksterne samarbeidspartnere for Persbråten:

  • Politi
  • SALTO
  • BUP/DPS
  • Barnevern

Vi er her for deg!

Beate

Beate Hadler, avdelingsleder og rådgiver for Elevtjenesten. Vg1 og Vg3 studspes og Vg2 Idrettsfag 
beate.hadler@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 93 02 10 47

Frøydis
Frøydis Ravlo, rådgiver Vg1 og Vg2 studspes og idrettsfag 
froydis.ravlo@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 45 41 83 97


Elizabeth

Elizabeth Skjæveland, rådgiver for
Tilrettelagt avdeling, delkurselever og kjentmann
elisabeth.skjaeveland@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 99 73 13 73
 

Aud Marith
Aud Marith Vatle, miljøarbeider på
Læringssenteret
aud.vatle@osloskolen.no
Tlf: 94 80 79 46

Hege Mikaelsen, miljøarbeider opp mot elevaktiviteter og elevmiljø
hege.mikaelsen@oslokolen.no
Tlf: 48 26 58 80
 
Nina j

Nina Josefine Neegaard, praksisstudent uke 2-11 fra Oslo Met
studerer for å bli barnevernspedagog 

Lars
Lars Halse Kneppe, PPT: Henvisning til PPT, samtaler og veiledning.
lars.halse.kneppe@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 41 52 13 27


Orji Okoroafor, LOS og miljøveileder
orji.okoroafor@osloskolen.no
Tlf: 48 88 29 26