Hovedseksjon

Elevtjenesten

Rådgivningstjenesten

deles i en sosial-/spesialpedagogisk del og en del for karriereveiledning. Vi samarbeider også med skolehelsetjenesten. Persbråten har egen rådgiver for studieprogram for arbeidslivstrening.

Vi tilbyr:

  • Karriereveiledning individuelt og i gruppe.
  • Veiledning ved spørsmål om fagvalg.
  • Hjelp til deg som måtte ha spørsmål om studieopphold i utlandet.
  • Hjelp til deg som har utfordringer som kan gå utover skolehverdagen.
  • Hjelp til deg med lese- og skrivevansker.

Ta kontakt, vi er her for deg!

Miljøtjenesten er der for elevene og skal bidra til et godt sosialt miljø på skolen. 

Kjentmann er Persbråtens ruskontakt. Orji kan bistå elever og foresatte med spørsmål i forbindelse med rus. Han kan også sette elever i kontakt med andre hjelpeapparat. Han samarbeider tett med rådgiverne samt helsesykepleierne.

PPT(Pedagogisk-psykologisk tjeneste) er sakkyndige i spørsmål om behov for spesialpedagogiske tiltak etter opplæringsloven. PPT vil, som hovedregel, utrede den enkelte elevens vansker ved hjelp av samtaler, observasjoner og testing. På bakgrunn av informasjon som fremkommer i utredningen utarbeider PP-rådgiveren en sakkyndig vurdering som avklarer eventuelle behov og anbefaler ressurser til eleven. Skolens PPT-kontakt, Lars, er på skolen hver mandag og onsdag.

Eksterne samarbeidspartnere for Persbråten: 

  • Politi
  • SALTO
  • BUP/DPS
  • Barnevern
  • NAV

Kontaktinformasjon

Beate Hadler.jpg
Beate Hadler
Avdelingsleder og rådgiver for Elevtjenesten.
Ansvar for 1STA, 2STA, 3STA, 3STB, elever med spesialundervisning og delkurselever.
beate.hadler@osloskolen.no
Tlf: 93 02 10 47

Frøydis Ravlo
Frøydis Ravlo
Rådgiver.
Ansvar for 1STB,1STC, 1STD, 2STB, 2STC, 2STD, 3STC, 3STD 
Froydis.ravlo@osloskolen.no
Tlf:45 41 83 97

Anett Hande
Rådgiver.
Ansvar for 1IDA, 1IDB, 2IDA, 2IDB, 3IDG, 3IDH
Anett.hande@osloskolen.no
Tlf:98 26 98 91

Nina Rønning
Nina Rønning Grotli
Miljøarbeider.
Ansvar for Elevrådet og enkeltelever. 
nina.g.ronning@osloskolen.no
tlf: 93 44 05 42

Hanne Bull Aaby
Koordinator for studieprogram for arbeidslivstrening
hanne.aaby@osloskolen.no

Tlf: 98 46 48 28

Lars
Lars Halse Kneppe
PPT: Henvisning til PPT, samtaler og veiledning.
lars.halse.kneppe@osloskolen.no
Tlf: 41 52 13 27

Manpreet Kaur Sandhu

Manpreet Kaur Sandhu
NAV-veileder på skolen. 
Råd og veiledning om økonomi, boforhold, arbeid, praksisplass, yrkesvalg.
Tilstede mandag-torsdag.
manpreet.kaur@osloskolen.no
Tlf: 41 27 65 49

Orji Okoroafor
LOS, miljøveileder og Kjentmann.
orji.okoroafor@osloskolen.no
Tlf: 48 88 29 26