Leksehjelp i kantina

Elever i læriingssituasjon

Vi har leksehjelp hver mandag fra 15:30–17:00 i kantina. Bindende påmelding til Nina Grotli Rønning på Teams. Vi kan ha maks 20 elever. Servering av mat!