Hovedseksjon

Leksehjelp

Eldre lærer hjelper ung gutt.

Leksehjelpen er i gang igjen, to ganger i uken på Pegasus teori eller rom CD på Pegasus.

Tirsdag: 13:45-16:00 Språk, matematikk.
Torsdag: 14:00-16:00 Språk, samfunnsfagene, realfag.
Hvis du vil ha mat, melder du fra på Teams til den som skal ha leksehjelpen.