Hovedseksjon

Realfag

Elever som gjør labarbeid

Gode grunner til å velge realfag på Persbråten:

  • Vi tilbyr forsering i matematikk for alle elever som ønsker dette. Det betyr at hvis du har 1T fra ungdomsskolen kan du velge R1 eller S1 på Vg1. Du får mer info og veiledning om dette når skoleåret starter.
  • Vi har små realfagsgrupper, så du får svært tett faglig oppfølging.
  • Programfagene innenfor realfag kan gi deg spesiell studiekompetanse, noe som åpner for mange muligheter. For eksempel trenger du spesiell studiekompetanse for å studiere til å bli lege, ingeniør eller realfagslærer.
  • Du får tilleggspoeng for alle realfagene.

Og ikke minst: Du lærer å se og forstå verden på en ny måte.

På Persbråten tilbyr vi følgende realfaglige programfag:  

For å få fordypning innen programområdet må du velge to fag over to år.