Realfag

Elever som gjør labarbeid

Gode grunner til å velge realfag på Persbråten:

  • Vi har små realfagsgrupper, så du får svært tett faglig oppfølging.
  • Programfagene innenfor realfag kan gi deg spesiell studiekompetanse, noe som åpner for mange muligheter. For eksempel trenger du spesiell studiekompetanse for å studiere til å bli lege, ingeniør eller realfagslærer.
  • Du får tilleggspoeng for alle realfagene.
  • Og ikke minst: Du lærer å se og forstå verden på en ny måte.

På Persbråten tilbyr vi følgende realfaglige programfag:

For å få fordypning innen programområdet må du velge to fag over to år.