Hovedseksjon

Realfag

Elever som gjør labarbeid

Gode grunner til å velge realfag på Persbråten:

  • Vi tilbyr forsering i matematikk for alle elever som ønsker dette. Det betyr at hvis du har 1T fra ungdomsskolen kan du velge R1 eller S1 på Vg1. Du får mer info og veiledning om dette når skoleåret starter.
  • Vi har små realfagsgrupper, så du får svært tett faglig oppfølging.
  • Programfagene innenfor realfag kan gi deg spesiell studiekompetanse, noe som åpner for mange muligheter. For eksempel trenger du spesiell studiekompetanse for å studiere til å bli lege, ingeniør eller realfagslærer.
  • Du får tilleggspoeng for alle realfagene.

Og ikke minst: Du lærer å se og forstå verden på en ny måte.

På Persbråten tilbyr vi følgende realfaglige programfag:  

For å få fordypning innen programområdet må du velge to fag over to år.

Hva sier eleven?

Hvilken linje går du på og hvorfor? 
Jeg går i 3STB 😊 vanlig studiespesialisering, hovedsakelig innen retningen realfag, men har også valgt spansk 3💃 
Jeg valgte akkurat denne linja fordi jeg var usikker på hva jeg ønsket å studere videre etter videregående, i tillegg til at noen av fagene interesserte meg veldig.  

 
Hva er favorittfaget ditt og hvorfor? 
Favorittfagene mine er biologi og spansk. Grunnen til dette er fordi jeg synes det er spennende. Temaene vi lærer om er spennende og fordi jeg føler at det jeg lærer om nå (i begge fag) vil jeg få nytte av en eller annen gang i fremtiden  
 
Hvilke planer har du om framtidig yrke? 
Har for øyeblikket ingen spesifikke planer om framtidig yrke, men synes det er utrolig spennende å jobbe med teknologi, forsking og mennesker, så noe innen de retningene håper jeg det blir!  

 
Om du skal velge en ting som du synes er spesielt bra med Persbråten, hva er det? 
Hvis jeg skulle valgt en ting jeg synes er spesielt bra med Persbråten er det de dyktige lærerne vi har på skolen =) 

 
Sangavi

Sangavi