Hovedseksjon

Permisjon

Skjema for søknad om permisjon

Når skal du søke permisjon?

Du søker permisjon når…

  • ... du skal på treningssamling eller konkurranse som pågår i skoletiden.
  • ... du reiser uavhengig av toppidrettsgruppen du er en del av.

Du får permisjon når ...

  • ... læreren din i toppidrett tar deg med på samlinger eller konkurranser.

NB! Du må fortsatt forholde deg til avtalte lekser og prøver, og avtale med lærer når du ser at du skal ha prøve i tiden du er borte.     

Du får ikke permisjon hvis...

  • ... du ligger an til 1 eller IV i ett eller flere fag.
  • ... du mangler dokumentasjon på samlingen/konkurransen.

Hvordan søke permisjon?

1. Last ned skjema for søknad om permisjon

2. Lagre dokumentet på "Oslo Kommune OneDrive", og kall dokumentet "Permisjon dato-dato".

3. Fyll ut skjemaet del a, inkludert beskrivelse av hva du skal på.

4. Sjekk timeplanen din og se hvilke fag som berøres av perioden du søker permisjon for. Del dokumentet med faglærere du har i det tidsrommet du er borte OG alltid kontaktlærer.

5. Vent to arbeidsdager. Her skal lærerne få mulighet til å skrive inn informasjon i del b. Om læreren ikke har fylt ut skjemaet etter to dager, gjelder opplegg/lekser på ITS.

6. A) Permisjon en dag eller mindre
Etter to dager, send søknaden som vedlegg i mail til avdelingsleder med kontaktlærer på kopi. Ikke del dokumentet slik som i punkt 4, men send som vanlig vedlegg.

6. B) Permisjon 
Etter to dager, send søknaden som vedlegg i mail til avdelingsleder med kontaktlærer på kopi. Ikke del dokumentet slik som i punkt 4. Legg ved dokumentasjon.

Her kan du lese mer om fravær