Hovedseksjon

Visma InSchool

Vis-logo

Logg deg inn på: https://persbraten-vgs.inschool.visma.no/

Hvordan får elever tilgang til VIS? 

Som elev i Oslo logger du inn på VIS med din Feide-konto (brukernavn og passord). Du finner lenken i portalen etter du har logget deg inn fra hjemmesiden.

Hvilke opplysninger kan elever se i VIS? 
I VIS har du tilgang til blant annet:

 • din timeplan
 • informasjon om din klassetilhørighet

 kontakt- og faglærere

 •  registreringer av fravær
 • anmerkninger
 •  vurderinger
 •  eksamensoppmeldinger
 • standpunkt- og eksamenskarakterer

Du kan også melde om:

 • fravær
 • søke om fritak i fag (sidemål og kroppsøving)
 • tilrettelegging på eksamen
 • fratrekk av fravær

Hvilke opplysninger kan foresatte se?
Foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år har tilgang til opplysninger om elevens

 • personalia
 • klasser og grupper
 • timeplan
 • kontaktopplysninger
 • historikk
 • læreplan
 • Vi gjør oppmerksom på at noen tilganger er begrenset for foresatte. Dette av hensyn til personvernet. Det gjelder orden og atferd, fravær, elevsøknader, vurderinger, eksamen og elevsamtaler.

Hvordan får foresatte tilgang til VIS?
VIS henter informasjon om elevenes foresatte fra det sentrale folkeregister (DSF). Foresatte som er registrert med foreldreansvar i DSF, overføres med navn og folkeregistrert adresse. 

Av hensyn til personvernet kan vi ikke hente informasjon om foresatte til elever over 18 fra det sentrale folkeregisteret til Visma InSchool. Elever over 18 år kan etter samtykke tillate skolen å gi foresatte tilgang til VIS. I slike tilfeller må foresatte registreres manuelt.

Foresattilganger i Visma InSchool
I nyhetsbrev fra Visma InSchool-prosjektet i uke 36 ble følgende informasjon gitt: "UDA har besluttet at foresatte ikke skal gis tilgang til fravær og karakterer i VIS. I en vekting av foresattes behov for innsyn og barnets personvern og selvråderett mener vi at barnets stilling må veie tyngre enn foresattes behov for informasjon via Visma InSchool."

Det har vært et tydelig ønske i etterkant fra både foresatte og skolene at foresatte må gis mulighet til å se denne informasjonen for å kunne følge opp egne barns skolearbeid og ivareta sin del av skole-hjem-samarbeidet.

Det er derfor besluttet å åpne menypunktet "historikk" for foresatte. Der vil foresatte kunne se elevens fravær, karakterer og faghistorikk.

Registrering av foresattes kontaktinformasjon
I venstremenyen, under elevens kontaktopplysninger, får foresatte tilgang til elevens opplysninger i VIS. Der kan foresatte registrere og oppdatere e-postadresse og mobilnummer/telefonnummer.

Det er viktig at foresatte registrerer dette, slik at de kan motta nødvendig informasjon fra skolen, blant annet i forbindelse med beredskap.

Introduksjonsvideoer

Se introduksjonsvideo til foresatte 

Se introduksjonsvideo til elevene

Disse videoene viser en tidligere utgave av systemet, men gir deg mulighet til å se de fleste funksjonene.

Får du ikke logget på Visma InSchool?

Hvis du ikke får logget deg på Visma InSchool, kan du først prøve å tømme nettleserloggen. Hvis du fremdeles ikke får logget på, ta kontakt med IKT-kontoret på skolen eller kontaktlærer.

Bedre arbeidshverdag

Målet med Visma InSchool er å møte de videregående skolenes framtidige behov ved å: fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet digitalisere framtidens skoleadministrasjon og gi mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt redusere tid som brukes til administrativt arbeid og frigjøre tid til pedagogiske aktiviteter gi oversikt over at elevene har fått den opplæringen de har krav på

Foresattilganger i Visma in school

I nyhetsbrev fra Visma InSchool-prosjektet i uke 36 ble følgende informasjon gitt: "UDA har besluttet at foresatte ikke skal gis tilgang til fravær og karakterer i VIS. I en vekting av foresattes behov for innsyn og barnets personvern og selvråderett mener vi at barnets stilling må veie tyngre enn foresattes behov for informasjon via Visma InSchool."

Det har vært et tydelig ønske i etterkant fra både foresatte og skolene at foresatte må gis mulighet til å se denne informasjonen for å kunne følge opp egne barns skolearbeid og ivareta sin del av skole-hjem-samarbeidet.

Det er derfor besluttet å åpne menypunktet "historikk" for foresatte. Der vil foresatte kunne se elevens fravær, karakterer og faghistorikk.

Lenke til introduksjonsvideo til foresatte.