Hovedseksjon

OT-tilbud med idrettsfag/friluftsliv

Oppfølgingstjenesten på Persbråten

Tilbudet er for deg (15-21 år) med rett til opplæring, som har sluttet, eller er i ferd med å slutte på videregående skole. Vårt mål er å gi deg et tilbud som skal motivere deg for videre skolegang/karriere. Vi vil sammen med deg lage en individuell plan som inneholder både kortsiktige og langsiktige mål. Vi tar dine interesser, ønsker og mål på alvor, og følger dem tett opp med veiledning og støtte. Du vil bli tett fulgt opp med samtaler og veiledning. Det er viktig for oss at dine ønsker og behov blir hørt.

Hva kan vi tilby?
Persbråten videregående skole tilbyr OT-plass innen:

 • Vg1-fagene naturfag, matematikk, engelsk, samfunnskunnskap og kroppsøving.
  Vi har intensivert undervisning, og gjennomfører to fag hvert semester som kan avsluttes med standpunkt. Kroppsøving har du hele skoleåret.
 • Aktivitet flere ganger i uken.
  Her får du som elev være med å bestemme og velge hvilke aktiviteter som passer deg.
  Vi har både gruppe- og individuell trening.
 • En praksisdag i uken.
  I samarbeid med skolens Nav-veileder, vil vi hjelpe deg med å finne en praksisplass minst en fag i uken.
 • Din egen timeplan.
  Vi skreddersyr timeplanen din sammen, og du kan ha opptil fire fag i løpet av skoleåret.


Vi ønsker at du som OT-elev skal få et individuelt tilpasset løp, slik at du når målene du har satt deg. Du kan for eksempel ha som mål å fullføre alle fag i studieretningen du har valgt, eller å fullføre enkeltfag kombinert med arbeidspraksis noen dager i uken.
Undervisningen foregår i trygge rammer, i liten gruppe med tett oppfølging og individuell tilpasning. Vi finner de løsningene som er best for deg.
Du vil, i tett samarbeid med kontaktlæreren din, jobbe etter den planen dere har laget sammen.
Du vil ha ukentlige samtaler med din kontaktlærer, og få tett veiledning for å lage en god fremtidsplan.

Hvem kan søke?

Du som søker på OT-tiltaket

 • står uten skoleplass eller er i ferd med å avbryte skolegangen
 • ønsker å ta vg1-fag i kombinasjon med aktivitet og praksis
 • ønsker å ta enkeltfag på vg1, eksempelvis fag som inngår i 23/5
 • ønsker å ta noen fag i kombinasjon med utplassering i bedrift

Dersom du er interessert i OT-tilbudet vil vi invitere deg til en samtale for å bli bedre kjent med deg og dine behov.

Kontaktperson
Beate Hadler
Beate.hadler@osloskolen.no
Tlf: 93 02 10 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

 

20220817_151010.jpg

Beate Hadler
Avdelingsleder og rådgiver for Elevtjenesten.
beate.hadler@osloskolen.no
Tlf.: 93 02 10 47