Hovedseksjon

OT-tilbud med idrettsfag/friluftsliv

Oppfølgingstjenesten på Persbråten

Tilbudet er for deg (15-21 år) med rett til opplæring som har sluttet, eller er i ferd med å slutte på videregående skole. Vårt mål er å gi deg et tilbud som skal motivere deg for videre skolegang/karriere. Vi vil sammen med deg lage en individuell plan som inneholder både kortsiktige og langsiktige mål. Vi tar dine interesser, ønsker og mål på alvor og følger dem tett opp med veiledning og støtte. Du vil bli tett fulgt opp med samtaler og veiledning. Det er viktig for oss at dine ønsker og behov blir hørt.

Hva kan vi tilby?

Persbråten videregående skole tilbyr OT-plass innen idrettsfag/friluftsliv og studiekompetanse etter 23/5 regelen. Vi har 15 plasser, og hver enkelt vil være med på å utarbeide sin egen timeplan.
Vi ønsker at du som OT-elev skal få et individuelt tilpasset løp, slik at du når målene du har satt deg. Du kan for eksempel ha som mål å fullføre alle fag i studieretningen du har valgt, eller å fullføre enkeltfag kombinert med arbeidspraksis noen dager i uka.
Undervisningen foregår i trygge rammer, med tett oppfølging og individuell tilpasning. Vi finner de løsningene som er best for deg.
Du vil, i tett samarbeid med kontaktlæreren din, jobbe etter den planen dere har laget sammen. Du vil ha ukentlige samtaler med din kontaktlærer, og få tett veiledning for å lage en god fremtidsplan.

Hvem kan søke?

Du som søker på OT-tiltaket

  • er i ferd med å avbryte skolegangen, eller står uten skoleplass
  • er motivert for fysisk aktivitet/friluftsliv
  • ønsker å ta vg1 fag i kombinasjon med idrett/praksis
  • ønsker å ta enkeltfag, eksempelvis fag som inngår i 23/5
  • ønsker å ta noen fag i kombinasjon med utplassering i bedrift

Dersom du er interessert i OT-tilbudet vil vi invitere deg til en samtale for å bli bedre kjent med deg og dine behov.

Kontaktperson
Beate Hadler
Beate.hadler@osloskolen.no
Tlf: 93 02 10 47