Korona - informasjon til elever og foresatte om skolehverdagen

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge.

I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

Ingen skal møte på skolen hvis de er syke.
Vask hender før dere kommer på skolen.
God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Her finner du mer informasjon både på norsk og på flere andre språk. More information in different languages.