Hovedseksjon

Persbråten VGS er Miljøfyrtårn

MiljøfyrtårnÅ være et Miljøfyrtårn innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og å redusere vår miljøbelastning. Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innenfor arbeidsmiljø, kildesortering, energibruk, innkjøp og transport. Med andre ord setter vi miljø høyt på dagsorden. Skolen leverer klima- og miljørapport innen 1. april for foregående år. Ønsker du å se skolens miljørapport, ta kontakt med skolens kontor tlf. 22136760, så oversender vi rapporten.

Telefonnr. til trygge voksne å snakke med

Telefonnr til trygge voksne å snakke med

Korona - informasjon til elever og foresatte om skolehverdagen

For å begrense smitte har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge.

I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

Ingen skal møte på skolen hvis de er syke.
Vask hender før dere kommer på skolen.
God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.

Her finner du mer informasjon.

 

 

Klær med Persbråten logo

Vi har en avtale med en leverandør som tilbyr klær med Persbråten logo. Se vår flotte Persbråten kolleksjon her
Jakke Pes.JPG