Hovedseksjon

Inkluderende russefeiring

Skolemiljø viktig gjennom hele videregående

På mange skoler starter planleggingen av russefeiringen allerede når de begynner på videregående. Både ansatte, elever og foreldre melder om at dette skaper utfordringer for skolemiljøet gjennom alle årene på videregående. 

Alle elever skal ha det trygt og godt på skolen, dette gjelder også i russetiden. Skolen er ansvarlig for at alle elevene får en inkluderende russefeiring, og vi jobber systematisk for å skape et trygt og godt skolemiljø på skolen. Det er skolenes og skoleeiers ansvar å følge opp dette. Les mer om skolens plikter og hva du kan gjøre hvis du ikke opplever et trygt og godt skolemiljø.

 

Råd til foreldre om russefeiring

Alle vi som utgjør laget rundt ungdommen vår kan gjøre en forskjell. Her er noen råd til hva du som foresatt kan gjøre:

  • Snakk med ungdommen om hvordan de kan skape en best mulig russefeiring.
  • Tør å løfte de vanskelige sidene ved russetiden.
  • Hjelp barna dine ved å bry deg og sette grenser, og minn dem på at det kommer en tid etter russetiden.
  • Vær oppmerksom på kjøpepress, dyre kontrakter og kommersielle krefter.
  • Samarbeid med andre foresatte.

 

Jobber for å skape en mer inkluderende avgangsmarkering

 

I Osloskolen arbeider vi med å skape en avgangsmarkering som er i tråd med elevenes ønsker. Vi jobber med konkrete tiltak, og er i dialog med foresatte, elever og skolene. Hva som blir det viktige tiltaket fremover, skapes på bakgrunn av brede spørringer blant elever. Målet er å få en inkluderende avgangsmarkering som treffer det store mangfoldet av elever, og motvirker sterke grupperinger og privat organisering av russefeiringen.