Driftsstyret

Alle skoler i Oslo har et driftsstyre som har ansvar for å:

  • vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • vedta strategisk plan for skolen
  • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • påse at skolen driver skolebasert vurdering

På Persbråten og de andre videregående skolene i Oslo består driftsstyret av to ansatte, to elever og tre eksterne medlemmer, med varamedlemmer.

Møtene er åpne, og saksliste og referater legges ut på skolens nettsider. Medlemmene tar gjerne imot synspunkter og forslag til saker!

Driftsstyret 2016–18 ved Persbråten vgs. består av:

Gunnar A Stavnes, ekstern - leder: 481 33 244
Tove Ore, ekstern. baldus1@me.com
Odd Rune Tenfjord, ekstern. 922 63 369, odd.rune.tenfjord@obos.no
Yngve Jystad, lærer. ynjya001@osloskolen.no
Kjetil Havnevik, lærer. kjetil0401@osloskolen.no
Johanne Krogrsrud Diesen, elev johank2801@osloskolen.no
Diana Tobi, elev didoa001@osloskolen.no
Bente Anita Wollestad, leder. bente.anita.wollstad@ude.oslo.kommune.no

Rektor Elin Stavrum og assisterende rektor forbereder og deltar på møtene.