Driftsstyret

Alle skoler i Oslo har et driftsstyre som har ansvar for å:

  • vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • vedta strategisk plan for skolen
  • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • påse at skolen driver skolebasert vurdering

På Persbråten og de andre videregående skolene i Oslo består driftsstyret av to ansatte, to elever og tre eksterne medlemmer, med varamedlemmer.

Møtene er åpne, og saksliste og referater legges ut på skolens nettsider. Medlemmene tar gjerne imot synspunkter og forslag til saker!

Driftsstyret 2016–18 ved Persbråten vgs. består av:

Gunnar A Stavnes, ekstern og leder: 481 33 244 baldus1@me.com
Tove Ore, ekstern. tove@ore.no
Odd Rune Tenfjord, ekstern. odd.rune.tenfjord@obos.no
Yngve Jystad, ansatt. ynjya001@osloskolen.no
Kjetil Havnevik, ansatt. kjetil0401@osloskolen.no
Johanne Krogsrud Diesen, elevrepresentant johank2801@osloskolen.no
Diana Tobi, elevrepresentant didoa001@osloskolen.no

Rektor Elin Stavrum og assisterende rektor forbereder og deltar på møtene.