Hovedseksjon

Driftsstyret

Alle skoler i Oslo har et driftsstyre som har ansvar for å:

  • vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • vedta strategisk plan for skolen
  • behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • påse at skolen driver skolebasert vurdering

På Persbråten og de andre videregående skolene i Oslo består driftsstyret av to ansatte, to elever og tre eksterne medlemmer, med varamedlemmer.

Møtene er åpne, og saksliste og referater legges ut på skolens nettsider. Medlemmene tar gjerne imot synspunkter og forslag til saker!

Eksterne representanter:
Gunnar A Stavnes, leder, baldus1@me.com
Tove Ore, tove@ore.no
Cecilie Klæboe, ck@advisi.no

Ansatterepresentanter:
Ina Beate Thoresen, ina.thoresen@osloskolen.no
Frøydis Ravlo, frøydis.ravlo@osloskolen.no

Elevrepresentanter:
Kasper Aarethun Fjeld (3STD), elevrådsleder, kasperfjeld@gmail.com
Luwisha Kalobwe Mwansa (3STC), lumwa001@osloskolen.no
Shahattilla Amirov Shahilyar (2STC), attilla2501@outlook.com
Maryama Corr (1STB), corrmaryama13@gmail.com

Ane Krogsæter Aarre, assisterende rektor, ane.krogsaeter.aarre@osloskolen.no
Siv Børven-Moberg, sekretær, rektor, siv.borven-moberg@osloskolen.no

Vara, ekstern representant:
Safina de Klerk, safina.deklerk@tekniskmuseum.no