Hovedseksjon

Utleie av lokaler

 

Generell informasjon om utleie

Skolen disponerer en gymsal (Gamle Pershallen) til utlån/utleie med garderobe, dusj og toalett. Gymsalen lånes/leies ut uten utstyr.
Søknadsfrist for utleie høstsemesteret er 1.juni, og for vårsemesteret er fristen 1. november.
Det er også mulig å leie andre lokaler ved skolen. 

Vi leier ut:

  • Auditoriet med plass til ca 140 personer, her er det stort lerret med gode høyttalere.
  • Kantinen/Aulaen leies også ut, her er det plass til mange. Vi har tidligere hatt folkemøter arrangert av bydelen. Her er det tilgjenelig lerret, men begrenset med høyttalere.
  • Flere klasserom med plass til ca 30. Her er det lerret og høyttalere.  

Mandag-fredag fra kl. 17.00-21.45: 

Utlån/utleie av skolens lokaler er fra kl. 17.00 til kl. 21.45 mandag til fredag, og settes som hele klokketimer. En tilsynsvakt er alltid til stede disse dagene. Lokalene leies kun ut de dagene skolen er åpen. Det betyr at det ikke er utleie i skoleferier, helger, helligdager eller når skolen har egne arrangementer i lokalene.
Med begrepet utleie skal forstås leie av lokaler til selvkost eller privat leie. Med begrepet utlån skal forstås disponering av lokaler uten vederlag.

Frivillige organisasjoner for ungdom og barn under 25 år har rett til gratis lån av skolelokaler.

Vi presiserer at:

  • Det må være en FRIVILLIG ORGANISASJON som for eksempel idrettslag, danse- og musikkgrupper som står bak tiltaket, lokalt eller byomfattende.
  • Innvandrerorganisasjoner innbefattes av ordningen når de gir tilbud til barn og/eller unge under 25 år.
  • Tiltaket må rette seg mot barn og unge UNDER 25 år. Deltakere som fyller 25 år i låneperioden, skal kunne delta hele perioden. Ved alderssammensatte grupper må min 90% være under 25 år.
  • Tiltak av nasjonal karakter UTEN nødvendig lokal forankring i Oslo, har ikke rett til lån av kommunale lokaler.

Informasjon om pris ved utlån og utleie til selvkost justeres årlig i juni. Ytterligere informasjon om utlån finner du i dokumentlisten.  

Søknad eller spørsmål angående utleie sendes til vår mail: postmottak.persbraten.vgs@osloskolen.no

Tilsynsvakt

Dere kan kontakte tilsynsvakten hvis dere har spørsmål eller trenger hjelp med noe mens dere leier et lokale her på skolen.
Vaktens telefonnummer: 97 04 75 86