Ledelse og ansatte

personal

 

Siv Børven Moberg
Rektor
Siv Børven Moberg
Siv.borven.moberg@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 97 18 47 01 

Ane
Assisterende rektor / avdelingsleder realfag, trinnleder Vg1 SSP og ID
Ane Krogsæter Aarre
Ane.krogsaeter.aarre@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 97 50 33 45 

Sigrid Strøm Olsen 
Avdelingsleder idrettsfag, trinnleder Vg2 ogVg3 idrettsfag, 2STA, 3STA
Sigrid Strøm Olsen
Sigrid.strom.olsen@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 482 56 528

Inger Bjelke
Studieleder
Inger Bjelke
Inger.bjelke@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 92 82 64 60

Anne Mari Hetle Simensen 

Avdelingsleder norsk, språk- og samfunnsfag. Trinnleder Vg2 og Vg3 SSP 
(ikke A-klassene)
Anne Mari Hetle Simensen
Anne.mari.hetle.simensen@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 98 40 70 71

Beate Hadler
Avdelingsleder elevtjenester
Beate Hadler
Beate.hadler@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 93 02 10 47
  
Christine Racine
Avdelingsleder tilrettelagt avdeling
Christine Racine
Christine.racine@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 92 03 66 89

Bente Anita Wollstad 
Kontorleder
Bente Anita Wollstad
bente.anita.wollstad@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 95 89 85 91