Hovedseksjon

Studiespesialisering vg1

Glade skoleelever

Skoleåret på vg1 starter med en bli-kjent-uke der vi legger til rette for ulike sosiale og faglige aktivteter for å skape godt samhold i klassene fra første dag.

Den aller første «skoledagen» er litt annerledes på Persbråten. Da inviterer vi alle elever med sine foresatte til en samtale om det kommende skoleåret. Den dagen ordner vi også med alt det praktiske som bøker, PC osv., slik at alle er klare til å starte skoleåret når dere møter klassen dagen etter.

På Vg1 er de fleste fag fellesfag, så man følger klassen sin mesteparten av tiden. De to fagene man har valgmuligheter innenfor, er fremmedspråk og matematikk.  

Fag

  • Norsk (4t)
  • Engelsk (5 t)
  • Samfunnskunnskap (3 t) Ikke idrettsfag Vg1
  • Geografi (2 t) Ikke idrettsfag Vg1
  • Naturfag (5 t)
  • Kroppsøving (2 t)
  • Matematikk 1T eller 1P (5 t)
  • Fremmedspråk (4 t)

På Persbråten tilbyr vi fransk nivå II, spansk nivå I og nivå II, tysk nivå I og nivå II. Elever som ikke har fremmedspråk fra ungdomsskolen, men fordypning i norsk eller engelsk, må ha et fremmedspråk i 3 år. Vi tilbyr da tysk nivå I+II.

Forsering

Vi tilbyr forsering i matematikk, slik at de som har 1T fra ungdomsskolen kan gå rett videre til R1.

Egen toppidrettsgruppe

Du kan også velge faget toppidrett ved å gå studiespesialisering. Elever som velger toppidrett, havner i samme klasse.  OBS: Dette er en annen inngang til kombinasjonen toppidrett og studiespesialisering enn søkerkoden «Studiespesialisering med toppidrett»,  men begge grupper vil i praksis få det samme tilbudet. Dersom man er interessert i toppidrett og studiespesialisering bør man altså søke både «Studiespesialisering med toppidrett» og  «Studiespesialisering» for å øke muligheten for å komme inn. Vi har to innganger for å gi flere elever tilbudet.