Right To Play-komité

På grunn av koronasituasjonen får vi dessverre ikke gjennomført Right to Play i skoleåret 2020/21, men vi håper på å bli med på neste års aksjon igjen!

Right to Play-komiteen
understreker at pengene som blir samlet inn, går direkte og uavkortet til til dem som driver arbeidet i Tanzania. Right to Play-komiteen på Pers består i år av 8 dyktige og veldig engasjerte elever, samt to lærere, og de begynte tidlig planleggingen av innsamlingsaksjonen 15. mars. Elevene fant ut at forarbeidet til et såpass stort prosjekt er omfattende, men nyttig med tanke på eventuelle senere prosjekt. Det å være med på å arrangere frivillig arbeid er en fin erfaring å ha med seg videre. En viktig del av jobben deres har gått ut på å informere og motivere alle skolens elever om Right to Play og innsamlingsaksjonen. Det gjør de gjennom infoskriv og å gå rundt i alle klassene for å informere. Andre oppgaver er å anskaffe innsamlingsbøsser og å sjekke at de er i god stand, lage innsamlingsbevis. I tillegg kommer organiseringen og det praktiske arbeidet med å levere ut bøsser og å motta dem etter innsamlingen.
En av elevene i komiteen har direkte kontakt med en person i organisasjonen Right to Play.
Komitemedlemmene er opptatt av at alle elever på skolen gjør en god innsats for å samle inn til Tanzania

Organisasjonen Right to Play
ble etablert i 2000 i forlengelse av Olympic Aid og ledes internasjonalt av Johann Olav Koss. I Right To Play Tanzania samarbeider man med skoler og lærere for å styrke undervisningen. Spesielt viktig er etter- og videreutdanningen av lærere med fokus på mer praktiske undervisningsmetoder. I dag når man ut til mer enn 50 000 barn og unge i Tanzania, og målet er at flere fullfører grunnskolen.

Her kan du lese mer om Right to Play

Right to Play logo