Hovedseksjon

Studieprogram for arbeidslivstrening

SA

Arbeidslivstrening ved Persbråten vil fra skoleåret 2023-24 kun være for elever som jobber med fag på 10. og videregående skole nivå, og som av psykososiale grunner har hatt et stort skolefravær på grunnskolen. Elevene trenger hjelp og støtte til å klare å være i et sosialt miljø, og til å komme i læringsposisjon. Alle elevene har en rekke individuelle tilpasninger i skolehverdagen.

Skoleåret 2022-23 er siste året vi har undervisningstilbud til elever med psykisk utviklingshemming.

Det er inneværende skoleår 23 elever i A-klassen, og gruppen vil utvides til ca. 32 elever fra og med neste skoleår. Elevene jobber i faggrupper på ca. 5-7 elever. Vi legger vekt på stor grad av interesse- og langsiktig målsetting hos elevene. På denne måten kan vi bruke et mangfold av arbeidsmetoder for å treffe elevene der de er.
 
Vi tilbyr både teoretiske fag og praktiske fag som forberedning til arbeidsliv.

Fagene vi har er ungdomsbedrift, arbeidsliv, norsk, matematikk, samfunnskunnskap, engelsk og fysisk aktivitet.

I ungdomsbedrift produserer vi ulike varer som vi selger. Pengene vi tjener går til sosiale arrangementer i klassen. Noen varer vi har produsert, er mat som selges i kantinen, munnbind, handlenett og sminkepunger, sitteunderlag, halser og kort. Rektor bestiller jevnlig varer fra ungdomsbedriften til gaver til ansatte og annet.

I arbeidsliv lærer elevene om hvilke ferdigheter som er viktige for å få et arbeid. Elevene lærer også om stillingsannonse, CV, søknad og lignende. Gruppen er på besøk på ulike arbeidsplasser, og lærer om hvilke arbeid som finnes og hva som kreves for å få de ulike jobbene. Elevene i denne gruppen jobber også med produksjon av varer i ungdomsbedriften.

Vi har i år to grupper i den klassen som har blitt kalt A-klassen. Vi kaller dem SA1 og SA2.
SA1 Elevene i denne klassen ønsker å jobbe for karakterer i samfunnskunnskap og engelsk. Elevene tåler noen faglige krav og forventninger til vurderingsgrunnlag.
Elevene har også matematikk hvor målene plukkes fra 1P. Det er ikke hele læreplanen, og elevene kan derfor ikke få karakter i faget. Flere elever ser nytten av dette da de ønsker å ta karakter i flere fag på sikt. I norsk jobbes det med muntlige-, lese- og skriveferdigheter som eleven har nytte av i hverdagen og i arbeidslivet.
SA2 Elevene i denne gruppen trenger en skolehverdag med lite krav og forventninger til faglige prestasjoner. Noen av elevene har som mål å klare å komme på skolen, og oppleve en trygg og god skolehverdag.  Denne klassen jobber med de samme fagene, men tar utgangspunkt i ett eller to kompetansemål i samfunnskunnskap og engelsk. I norsk og matematikk jobber de med muntlige-, lese-, og skriveferdigheter som eleven har nytte av i hverdagen og arbeidslivet. Det er i stor grad en praktisk inngang til læring.

Målet for elevene er at de etter endt opplæring skal kunne klare et tilrettelagt ordinært arbeid, eller gå videre i akademisk utdanning og arbeide for karakterer i flere fag.

Vi vurderer hvert år sammen med elevene og foresatte om eleven er klar for å skifte gruppe fra SA2 til SA1 eller å gå videre til et utdanningsprogram som krever større grad av faglige prestasjoner og med høyere krav til oppmøte.  

Vi samarbeider også med elevene og foresatte rundt praksisplass i arbeidslivet, og etter hvert tilrettelagt arbeid i ordinære bedrifter etter hvert som elevene er klare for dette. Her involverer vi bydel og NAV i å være med å finne passende arbeid.

  

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Kari Cook (4).jpg
Kari Kristine Rise Cook
Avdelingsleder studieprogram for arbeidslivstrening
Kari.cook@osloskolen.no
Tlf: 91 51 72 65