Hovedseksjon

Studieprogram for arbeidslivstrening

SA

Elevene hos oss har behov for hjelp og støtte til å være i et sosialt miljø, og til å komme i læringsposisjon. På SA jobber vi derfor med langsiktige mål. Det er et ekstra fokus på individuelle tilpasninger for at elevene skal oppleve mestring av egen skolehverdag.
Som utgangspunkt for opplæringen legges det vekt på elevenes egne interesser, og det brukes et mangfold av arbeidsmetoder, slik at elevene på sikt når målene sine om studie- eller yrkesfaglig kompetanse, eller eventuelt kommer i arbeid ved enten en ordinær eller en tilrettelagt bedrift.

På SA tilbys det både teoretiske fag som følger læreplaner fra studiespesialisering på Vg1, og praktiske fag som følger læreplaner fra valgfag på 10. trinn.

Vi underviser i følgende teoretiske fag etter læreplaner på Vg1-nivå med muligheter for karakter

 • matematikk (1P)
 • engelsk
 • samfunnskunnskap
 • geografi

I tillegg undervises det i norsk.

Vi underviser i følgende praktiske fag etter læreplaner fra 10. trinn

praktisk håndverksfag hvor elevene kan velge mellom aktivitetene:

 • kjøkken
 • bærekraftig utvikling 
 • kjøkkenhage
 • tegning og
 • produksjon

fysisk aktivitet og helse hvor elevene kan velge mellom:

 • styrketrening
 • aktiviteter i hall
 • friluftsliv
 • yoga

utdanningsvalg

I tillegg har vi klassens time annenhver uke. Norsk og fagene som følger læreplaner fra 10. trinn, dokumenteres med et kompetansebevis etter endt opplæring.

For elever som ønsker å forsøke seg i arbeidslivet, samtidig som de går på skolen, legger vi til rette for et samarbeid mellom elev, foresatte, bydel, NAV og skolen for å finne en egnet praksisplass til eleven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Kari Cook (4).jpg
Kari Kristine Rise Cook
Avdelingsleder studieprogram for arbeidslivstrening
Kari.cook@osloskolen.no
Tlf: 91 51 72 65