Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Elever skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn 
tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. Alle grunnskoler og videregående skoler
har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Elever og foreldre har rett til å bli hørt! Denne veilederen kan hjelpe skolemiljøutvalget til å gjøre en best mulig jobb.

Skolemiljøutvalget for 2018/19 ved Persbråten videregående skole består av:

Elevrepresentantene

Bubakary Camara
Isabel Ørnhøi Halvorsen
Ya Bintou Lowe
Robin Magnussen
Diana Tobi
Amanda Vennemo

Representant for ansatte: Alexander John Smith-Hald og Hilde Anker-Rasch
Representant for ledelsen: Siv Børven Moberg  
Representant for kommunen: Terje Bjøro