Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Elever og foreldre har rett til å bli hørt!

Denne veilederen kan hjelpe skolemiljøutvalget til å gjøre en best mulig jobb.

Skolemiljøutvalget for 2021/22 ved Persbråten videregående skole består av:

Elevrepresentanter:
Margarita Tulinova-Grimsby, margar2604@osloskolen.no

Representant for ansatte:
Nina Grotli Rønning, nina.g.ronning@osloskolen.no

Representant for kommunen:
Lise Amalie Christensen, liseamaliec@gmail.com - permisjon