Skolemiljøutvalget

Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Elever og foreldre har rett til å bli hørt!

Denne veilederen kan hjelpe skolemiljøutvalget til å gjøre en best mulig jobb.

Skolemiljøutvalget for 2018/19 ved Persbråten videregående skole består av:

Elevrepresentantene

Bubakary Camara
Isabel Ørnhøi Halvorsen
Ya Bintou Lowe
Robin Magnussen
Diana Tobi
Amanda Vennemo

Representant for ansatte: Alexander John Smith-Hald og Hilde Anker-Rasch
Representant for ledelsen: Siv Børven Moberg  
Representant for kommunen: Terje Bjøro