Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn 
tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. Alle grunnskoler og videregående skoler
har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Elever og foreldre har rett til å bli hørt! Denne veilederen kan hjelpe skolemiljøutvalget til å gjøre en best mulig jobb.

Skolemiljøutvalget for 2017/18 ved Persbråten videregående skole består av:
Elevrepresentantene:
Johanne Krogsrud Diesen Johanne.Krogsrud@gmail.com
Ya Bintou Lowe
Bubakary Camara
Diana Tobi
Ekam Singh Bal
Robin Magnussen
Repr. ansatte: Hilde Storrøsæter og Mari Valdal
Repr. ledelsen: Elin Stavrum elin.stavrum@ude.oslo.kommune.no