Skolemiljøutvalget

Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Elever og foreldre har rett til å bli hørt!

Denne veilederen kan hjelpe skolemiljøutvalget til å gjøre en best mulig jobb.

Skolemiljøutvalget for 2019/20 ved Persbråten videregående skole består av:

Elevrepresentantene

Diana Tobi
Ika  Lundemo
Margarita Tulinova Grimsby
Hamid Hussein 

Representant for ansatte: Mari Valdal
Representant for ledelsen: Siv Børven Moberg  
Representant for kommunen: Terje Bjøro