Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Elever og foreldre har rett til å bli hørt!

Denne veilederen kan hjelpe skolemiljøutvalget til å gjøre en best mulig jobb.

Skolemiljøutvalget for 2023/24 ved Persbråten videregående skole består av:

Elevrepresentanter:
Kasper Aarethun Fjeld (3STD) kasperfjeld@gmail.com
Luwisha Kalobwe Mwansa (3STC) lumwa001@osloskolen.no
Shahattilla Amirov Shahilyar (2STC) attilla2501@outlook.com
Maryama Corr (1STB) corrmaryama13@gmail.com

Politisk representant:
Per Gunnar Næsmoen næsmoen@gmail.com

Representant fra ledelsen:
Siv Børven-Moberg siv.borven.moberg@osloskolen.no