Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Elever og foreldre har rett til å bli hørt!

Denne veilederen kan hjelpe skolemiljøutvalget til å gjøre en best mulig jobb.

Skolemiljøutvalget for 2022/23 ved Persbråten videregående skole består av:

Elevrepresentanter:
Eliot Bogstrand Evensen (3STD) eliot.bogstrand.evensen@online.no
Fredrik Paasche Roland (3STC) fredrik@roland.bz
Shahattilla Amirov Shahilyar (1STC) attilla2501@outlook.com
Politisk representant:
Per Gunnar Næsmoen næsmoen@gmail.com
Representant fra ledelsen:
Siv Børven-Moberg siv.borven.moberg@osloskolen.no