Hovedseksjon

Søkning til toppidrett på Persbråten videregående

Elever

Vi har et bredt idrettstilbud på skolen, og målet vårt er at vi skal tilrettelegge for at du skal få satse på idretten din på videregående. Hos oss har vi tre alternativ når det gjelder søknadskoder.
Du kan søke:

  • idrettsfag
  • studiespesialisering med toppidrett (egen kode)
  • ordinær studiespesialisering (med programfag toppidrett)

Under kan du se en kort forklaring på forskjellen mellom disse tilbudene

Studiespesialisering: du kan få fire idrettskarakterer på vitnemålet, men du har flere valg når det gjelder hvilke programfag du kan ta. Hvis du tar fagene matematikk, fysikk og kjemi kan du få spesiell studiekompetanse. Hvis du ikke tar realfag får du generell studiekompetanse. 

Idrettsfag m/toppidrett: vitnemålet ditt vil bestå av 50% idrettskarakterer. Her kan du i perioder også trene 10 timer i uken rettet mot din idrett, men du har få valg når det gjelder programfag. Du får generell studiekompetanse når du er ferdig på videregående. Les mer om idrettsfag her

Du må også tenke på hvilken retning du bør velge i forhold til ønskene dine og hva målet ditt er. Om du skal ha mer idrett eller mer valgfag.

Under ser du de forskjellige idrettene vi tilbyr, og hvilke valgmuligheter vi har:

      Søking og valg

  • Elever som ikke kommer inn på studiespesialisering med toppidrett, kan få toppidrett innenfor bandy, langrenn, tennis, fotball og MIX på vanlig studiespesialisering dersom de har det som sitt andrevalg.
  • Toppidrettstimene ligger parallelt for alle tre utdanningstilbudene.
  • Vi ønsker at elever fra de ulike idrettene skal gå i samme klasse. Så hvis det f.eks er fotballspillere på idrettsfag går de i samme klasse på idrettsfag. Hvis det søker fotballspillere på studiespesialisering så går de i samme klasse på studiespesialisering.

NB: Alle toppidrettsøkere må fylle ut et skjema digitalt hvor du svarer på hvem du er og kort idrettslig CV.

Dette er et krav til alle søkere da vi trenger informasjon om dere. De som ikke fyller ut skjema, blir ikke vurdert for toppidrett på Persbråten videregående. Dette er et tilleggskjema - du må også søke skoleplass som vanlig via VIGO.NO

Kontaktinformasjon

Lars-Erik Strand.jpg

Lars-Erik Strand
Avdelingsleder idrettsfag
Lars-erik.strand@osloskolen.no
Tlf: 41 45 96 09