Søkning til toppidrett på Persbråten vgs

Elever

Du kan søke:

  • idrettsfag
  • studiespesialisering med toppidrett (egen kode)
  • ordinær studiespesialisering (med programfag toppidrett)

  • Elever som ikke kommer inn på studiespesialisering med toppidrett, kan få toppidrett innenfor langrenn, tennis, fotball og utholdenhet på vanlig studiespesialisering dersom de har det som sitt andrevalg.
  • Toppidrettstimene ligger parallelt for alle tre utdanningstilbudene.
  • Elever som blir tatt inn på studiespesialisering med toppidrett, går i egen klasse.
  • Det vil også bli en egen klasse for elever med toppidrett som bli tatt inn på ordinær studiespesialisering.

NB: Alle toppidrettsøkere må fylle ut et skjema digitalt hvor en svarer på hvem en er og kort idrettslig CV.

Dette er et krav til alle søkere da vi trenger informasjon om dere. De som ikke fyller ut skjema blir ikke vurdert for toppidrett på Persbråten vgs. I tillegg må en søke vanlig på VIGO om skoleplass.