Søkning til toppidrett på Persbråten vgs

Elever

Du kan søke:
· idrettsfag
· studiespesialisering med toppidrett
· ordinær studiespesialisering

Toppidrett innsøking

• Elever som ikke kommer inn på studiespesialisering med toppidrett, kan få toppidrett innenfor langrenn,  
   tennis, fotball og utholdenhet på vanlig studiespesialisering dersom de har det som sitt andrevalg.
• Toppidrettstimene ligger parallelt for alle tre utdanningstilbudene.
• Elever som blir tatt inn på studiespesialisering med toppidrett, går i egen klasse.
• Det vil også bli en egen klasse for elever med toppidrett som bli tatt inn på ordinær studiespesialisering.