Skolehelsetjenesten

Elsbeth Flood

Helsesøster
Elsbeth Flood
elsbeth.flood@bva.oslo.kommune.no
Tlf: 468 48 471

 Helsesøster
Helsesøster
Marianne Westby Thorstad
marianne.westby.thorstad@bva.oslo.kommune.no
Tlf: 994 83 271

Vi er tilstede kl. 08.30–14.30 alle dager unntatt onsdag (08.30–12.00). Skolehelsetjenesten har kontor i første etasje.
Helsesøster kan tilby råd, veiledning og samtale om det du måtte lure på, for eksempel:
Fysiske plager, skader
Emner knyttet til seksualitet og prevensjon
Spørsmål om homofili
Stressrelaterte plager, søvnvansker, Ensomhet/angst/sorg/depresjon
Spiseproblemer, selvskading
Familieforhold
Mobbing
Overgrep, vold, tvangsgifting, omskjæring
Rusmidler, steroider
Henvisning videre ved behov

Helsestasjon for ungdom
Bydel Vestre Aker har Helsestasjon for ungdom (HFU), Sørkedalsveien 150 b, 0754 Oslo.
Det er et gratis tilbud til alle mellom 13-24 år.
HFU har helsesøster og lege tilstede, og har åpent hver onsdag (følger skoleåret) fra kl. 16.00 til kl.19.00. Ingen timebestilling.
Helsesøster har taushetsplikt
Skolehelsetjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid. Målet for skolehelsetjenesten er å fremme skoleelevens fysiske og psykiske helse. Helsesøster oppfordrer elever og foresatte til å ta kontakt ved spørsmål eller behov.
Vaksinekort
Du som er mellom 16 og 18 år kan bestille vaksinasjonskort direkte fra Folkehelseinstituttet.
Fyll inn nødvendige opplysninger i skjemaet i linken under, og du vil motta vaksinasjonskort i posten til den adressen du har i Folkeregisteret. Saksbehandlingstid kan være inntil 30 dager, men vanligvis sender de kortet innen en uke.
https://www.fhi.no/sv/vaksine/mine-vaksiner/skjema/

Er du over 18? Logg deg inn på Mine vaksiner på www.helsenorge.no Der kan du hente ut vaksinasjonskort for deg selv og egne barn under 16 år.
Lenker:
www.sexogsamfunn.no
www.ung.no
Tilbud om gratis HPV vaksine
Helsestasjon for ungdom sin Facebookside
Om skolehelsetjenesten