Hovedseksjon

Veileder for hjem-skolesamarbeid

Godt samarbeid mellom hjem og skole bidrar til et godt læringsmiljø og gode læringsvilkår for elevene.
"Samarbeid hjem–skole" gir råd for å lykkes med hjem–skolesamarbeidet for foresatte og medarbeidere i skolen.
Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet, og veilederen "Samarbeid hjem–skole" gir tips om hvordan ansatte og foresatte sammen kan bidra til et inkluderende skolemiljø.
Se veilederen for hjem-skolesamarbeid på Oslo kommunes nettsider.