Hovedseksjon

Ruskonsulent for ungdom

Ruskonsulent for ungdom i Vestre Aker er:
Lars Borge
Mobil: 476 34 674
lars.borge@bva.oslo.kommune.no

Ta gjerne kontakt enten du er ungdom eller foresatt med bekymringer eller spørsmål knyttet til rus.

Hva kan ruskonsulenten tilby ungdommene?

  • Råd, tips og veiledning. 
  • Tilgjengelig på skolen, mobil og e-post.
  • Informasjon om bruk, skader og konsekvenser ved rusmisbruk.
  • Motivasjonssamtaler for å redusere eller avslutte rusmisbruk.
  • Samtaler og oppfølgingssamtaler.
  • Bistå i kommunikasjonen med foreldre, skole og andre.

Hva kan ruskonsulenten tilby foreldre?
Se eget informasjonsskriv