Hovedseksjon

Ruskonsulent for ungdom

Ruskonsulent for ungdom i Vestre Aker er:
Simen Sandvig
Mobil: 476 34 566
Snapchat: snap.simen
simen.sandvig@bva.oslo.kommune.no
Tilgjengelig på skolen ved behov.

Ta gjerne kontakt enten du er ungdom eller foresatt med bekymringer eller spørsmål knyttet til rus.

Hva kan ruskonsulenten tilby ungdommene?

  • Råd, tips og veiledning. 
  • Tilgjengelig på skolen, snapchat og mobil.
  • Informasjon om bruk, skader og konsekvenser ved rusmisbruk.
  • Motivasjonssamtaler for å redusere eller avslutte rusmisbruk.
  • Samtaler og oppfølgingssamtaler.

Hva kan ruskonsulenten tilby foreldre?

Se eget informasjonsskriv