Ruskonsulent for ungdom

Ruskonsulent for ungdom i Vestre Aker er:

Simen Sandvig

Mobil: 476 34 566

Snapchat: snap.simen

Epost: simen.sandvig@bva.oslo.kommune.no

Ta gjerne kontakt enten du er ungdom eller foresatt med bekymringer eller spørsmål knyttet til rus.

Hva kan ruskonsulenten tilby ungdommene?

- Råd, tips og veiledning

- Tilgjengelig på skolen, snapchat og mobil

- Informasjon om bruk, skader og konsekvenser ved rusmisbruk

- Motivasjonssamtaler for å redusere eller avslutte rusmisbruk

- Samtaler og oppfølgingssamtaler

Hva kan ruskonsulenten tilby foreldre?

Se eget informasjonsskriv