Velkommen til digitale foreldremøter tirsdag 31.08.21

Elever i skolegården og kantinen

Vi inviterer foresatte til årets første foreldremøte 31.08.21., denne gangen digitalt.

VG1 felles informasjonsmøte kl.1800. 
VG1 klassemøter fra kl.1830. Kontaktlærer sender ut invitasjon til foresatte fredag 27.08.

VG2 klassemøter fra kl.1930. Kontaktlærer sender ut invitasjon til foresatte fredag 27.08.

 

Vi ønsker å jobbe tett med foresatte, for å ha videre fokus på en trygg og god skolehverdag for den enkelte elev. Nå som vi er tilbake til et mer normalt samfunn etter pandemien, ønsker vi å gjenopprette foreldreutvalget ved skolen. Vi håper noen av dere, gjerne en foresatt fra hver klasse, ønsker å være med i dette utvalget. Vi blir sammen enige om hvor ofte vi skal møtes, men
det er fortsatt viktig at vi jobber sammen for at ungdommene våre skal ha en best mulig ungdomstid.


Vi ser frem til å møte dere alle sammen digitalt!

Med vennlig hilsen

Siv Børven Moberg
rektor