Hovedseksjon

Velkommen til faglærertorg torsdag 26.10.!

Kantinen

Her kan elev og foresatte ha korte samtaler for å få status og råd for resten av skoleåret i de ulike fagene. Det settes av 10 minutter til hver samtale.

Alle elever og foresatte har fått skolemelding med lenke til bookingsystemet. Ta kontakt med oss dersom du ikke har fått dette.

Elever og forestte på VG1 og VG2 vil i tillegg bli invitert til egne utviklingssamtaler med kontaktlærer i perioden fram mot jul.

Etter 1. termin blir det et nytt faglærertorg 18.01.

Vi sees!