Ungdomsskoleelever får prøve seg på Persbråten

UDV forside

I de siste ukene har vi vært så heldige å få besøk av flotte og engasjerte ungdommer som har hatt noen timer  og kanskje fått hjelp til å velge fag, studieretning og videregående skole. 
Her er noen bilder fra kjemiundervisningen som ble ledet av to entusiastiske lærerstudenter, og elevene lærte å lage hudkrem. I fysikktimen fikk elevene en smakebit på elektrostatistikk, strøm, magnetisme, elektromotor og induksjon. Læreren viste mange spennende fysikkforsøk.

UDV fysikk, klasse
UDV fysikk forsøk
UDV kjemi
UDV kjemi lærer
UDV kjemi lærer
UDV kjemi
UDV kjemi