Nå også leksehjelp på torsdager

Elever som jobber med PC

Hver tirsdag fra 13.30-14.30 er det leksehjelp i språk og realfag på AB-rommet.
Fra 15.15-16.30 på tirsdag er det videre leksehjelp for realfag. Påmelding på Teams til Nina Grotli Rønning.
Hver torsdag blir det ekstra leksehjelp i matematikk 14.15-15.15 på AB-rommet

Husk at det er viktig å melde seg på for å kunne få litt mat!