Hovedseksjon

Invitasjon til skoleavslutning for VG3

Invitasjon til VG3

Til elever og foresatte på Vg3

Invitasjon til skoleavslutning for Vg3

Vi kan endelig invitere våre flotte avgangselever og foresatte til VG3-avslutning.

                       Dato: Torsdag 16.06.22
                       Tid:    1800-2000
                       Sted:  Persbråten videregående skole, kantine

Vi vil få hilsen fra elevrådsleder, ansatte og rektor, samt oppleve kulturelle innslag fra ulike elever. Elevene vil få utdelt sitt vitnemål/ kompetansebevis sammen med klassen. Det blir enkel servering.

Hver elev kan ha med seg to foresatte/ søsken. Elevene har avspasering fredag 17.06.22, da VG3-avslutningen torsdag ettermiddag er obligatorisk. Dersom en elev av spesielle grunner er forhindret fra å møte, gis det beskjed til kontaktlærer i forkant.

Vi gleder oss til å feire avgangselevene våre sammen – velkommen!     

Her finner du også invitasjonen.