Hovedseksjon

Høsthilsen - informasjonsbrev til foresatte

Høstbilde

Etter høstferien starter vi opp med en tverrfaglig periode i uke 41-43 med temaet Folkehelse og livsmestring. Mandag 10.10 er det verdensdagen for psykisk helse, og i løpet av den tverrfaglige perioden vil elevene få besøk av helesykepleierne og Lars, skolepsykolog, som vil ha fokus på psykisk helse. Rådgiverne er i gang med karrieresamtaler på VG3, og helsesykepleierne vil fortsette samtalene med de nye elevene på VG1.  

Onsdag 12.10 kl. 1600-1900 arrangerer vi filmkveld for de elevene som ønsker på skolen. Veldig hyggelig om mange kommer:) 

Fredag 14.10 er det elevsamtaledag for hele skolen. Hver enkelt elev vil møte sin kontaktlærer til oppsatt tid, for å snakke om hvordan skolestart har vært, og sette noen mål for tiden fremover. VG1 og VG2 elever kan velge å ha studiedag hjemme, eller å jobbe på skolen denne dagen. Elevene følger ikke vanlig timeplan, men har sammen med kontaktlærer laget en plan for hvordan dagen skal benyttes til å forberede seg til kommende vurderinger. VG3 skal være på skolen hele dagen med eget opplegg.  

Foresatte (for elever under 18 år) vil i etterkant av elevsamtalen bli invitert til en utviklingssamtale med elev og kontaktlærer. Dette gjennomføres før 09.12.  

17.11 arrangerer vi en faglærercafe på skolen. Da kan foresatte melde seg på tid med de ulike faglærerne, bli bedre kjent og få en status i det enkelte fag. Det anbefales at eleven er med på disse samtalene. Dersom eleven er over 18 år, må eleven være med eller ha samtykket til informasjonsdeling i forkant.

Til slutt, en vennlig påminnelse fra bydelsoverlegen: 
Har du husket å kjøpe jod-tabletter i egenberedskap til barna og de unge når dere er hjemme? Bydelen har jod-tabletter til alle under 18 år når de er på skolen eller i barnehagen. Høstferien nærmer seg og det er lurt å ha jod-tabletter også på reise. 

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid, og ønsker alle våre flotte ungdommer – og de av dere foresatte som også får et pusterom – en god høstferie.  

Vennlig hilsen, 

Siv 
rektor