Digital faglærercafé

Digital samtale

Den årlige faglærercafeen må i år avholdes digitalt. Tidspunktet er fra kl. 17.00 til 20.00. Gjennom faglærercafeen har foresatte og elever mulighet til å snakke med flere av elevens faglærere direkte i løpet av samme kveld. Samtalene er uformelle og har til hensikt å få hilst på faglærere som møter ungdommene hver dag, samt å få kjennskap til hvordan eleven gjør det i de enkelte fagene. Formålet med samtalene er med andre ord at dere skal få innblikk i elevens utvikling i ulike fag.

Dere kan booke samtaler her.

Under selve faglærercafeen vil faglærer så ringe opp elevens bruker via videosamtale på Teams på det aktuelle tidspunktet. Det er viktig at både elev og foresatte sitter klar til det avtalte tidspunktet. Vi har alltid hatt et ønske om at eleven deltar i denne årlige samtalen, og i år er det rett og slett ikke noe alternativ pga. den digitale løsningen der det er eleven som å logge seg på Teams :) Det er satt av maks 10 minutter per samtale. Det er ikke anledning til å booke flere samtaler med samme faglærer; trenger man et lengre møte kan dette avtales utenom. 

Dere finner ut hvem som er faglærer i de ulike fagene ved å se i Its learning-rommene for de ulike fagene til eleven. Når det gjelder Melissa og Pamela som deler en del grupper, har de gjort følgende fordeling: Melissa: Engelsk (gruppe Eng1 og Eng7), Pamela: Spansk (gruppe 2F1 og 12P2-1).