Hovedseksjon

Vårhilsen til elever og foresatte fra rektor

Sjø og blå himmel

Elevene er i gang med fagdager. De har stort fokus på å vise kompetanse frem mot standpunkt, og å være godt forberedt til eksamen. Det er veldig bra hvis dere hjemme er interessert i hvilke tema ungdommene jobber med, og snakker om hva det vil si å prioritere tiden godt disse siste ukene av skoleåret.

Å være målrettet er ikke noe galt i seg selv, men det er godt  å ha mennesker rundt seg man kan prate med og få veiledning av, både hjemme og på skolen. Noen vil oppdage at det jevne arbeidet som er nedlagt, har gitt resultat, og at de derfor bør fortsette dette videre. De som ikke har hatt den jevne innsatsen hittil, kan fort bli overveldet. Det er viktig å huske at det fortsatt er tid til å vise kompetanse, men at det selvfølgelig krever ekstra innsats hver dag som gjenstår.

Eksamen

Denne våren skal eksamen gjennomføres. Elevene kan/skal trekkes ut til eksamen på følgende måte:

VG1:

Elevene kan bli trukket ut til enten skriftlig eller muntlig/muntlig-praktisk eksamen.

VG2:

Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag; skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk

VG3:

  • Alle Vg3-elever blir trukket ut til fire eksamener. Alle skal opp i norsk skriftlig.
  • studiespesialisering blir de i tillegg trukket ut til to skriftlige trekkfag og en muntlig/muntlig-praktisk eksamen.
  • Elevene på idrettsfag kan ha flere muntlige og ett av fagene må være et idrettsfag.

Fredag 12.05.23 kl. 0900 er det offentliggjøring av skriftlig eksamen for samtlige trinn.

Lurer du på noe rundt eksamen, datoer, klager og lignende, finner du mer informasjon om dette på skolens hjemmeside.
I tillegg vil studieleder Inger og rektor ha informasjonsmøte med hvert trinn.

Inkluderende avslutning og russetid.

Med våren og eksamen kommer også russetiden. Mange elever gleder seg til russetiden og muligheten til å feire med venner på tvers av skoler, mens andre velger å ikke være russ. Vi vet at mange elever gruer seg til denne tiden, og kan oppleve utenforskap. Ungdommene trenger oss voksne like mye denne tiden som ellers.

På VG3 hadde vi før påske et informasjonsmøte med politi, helsesykepleier og elevrådet. Alle snakket om hvor viktig det var å ta vare på seg selv og hverandre, å ikke gå forbi hvis du lurer på om noen ikke har det bra, og å snakke med voksne rundt seg dersom man er bekymret.

Politiet var også opptatt av det ansvaret elever som velger å være russ har. Russen har et særskilt ansvar for å følge gjeldende regler og å ikke invitere med mindreårige på russebusser og andre russeaktiviteter. Politiet oppfordrer også foresatte på VG1 og VG2 til å hjelpe egen ungdom med å stå imot press, og takke nei til å være med på russeaktiviteter.

Å være russ medfører forpliktelser, også på skolen. Som ordtaket sier: Helt om natten, helt om dagen! Det er en forventning om at eleven kommer ferdig pussa og dusja på skolen. Vi står som vanlig i døren og tar imot ungdommene hver morgen. Det er ikke anledning til å dusje eller sove på skolen, det er det forventet at elevene gjør før de kommer til en ny arbeidsdag. Dersom en elev ikke er helt på plass, vil eleven måtte snu og gå hjem og få det fraværet det medfører.

På skolen følger vi ordensreglementet for Osloskolen, og det er nulltoleranse for å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler, og det er heller ikke anledning til å røyke eller bruke tobakk/ snus. Dette gjelder selvfølgelig alle elever hele skoleåret, men vi velger å minne en ekstra gang om dette nå når russetiden står for døren.

Juni

Vi har mange elever som skal ha muntlig eksamen samtidig. Det medfører at elever vil få fagdager som gjennomføres et annet sted enn på skolen.

Den siste uken vil klassene ha en avslutning sammen med sin kontaktlærer.

VG3-avslutningen for avgangselever med familie er lagt til onsdag 21.06. kl. 1800. Dette er en kveld hvor vi sammen får gjøre stas på våre fantastiske ungdommer som nå skal ut i voksenlivet.


Takk til hver og en av dere for at dere står ved siden av ungdommene, og støtter og veileder i hverdagen.Ta kontakt med oss dersom det er noe vi bør vite, eller det er noe du lurer på.

Ha en flott vårdag videre!
rektor Siv