Hovedseksjon

Ung i Oslo 2023

Oslo by

Ung i Oslo er Oslo kommune sin Ungdataundersøkelse. Undersøkelsen i 2023 vil gi svar på hvordan det er for barn og ungdom å vokse opp i Oslo – etter å ha levd med en pandemi i nærmere to år.

Elever og foreldre har fått tilsendt informasjon direkte fra Ungdata i uke 1. Foresatte som ønsker å reservere elever under 18 år fra å delta kan melde fra om dette til kontaktlærer innen 18. januar. Det er frivillig for elevene å delta, de kan velge å ikke gjennomføre, de kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på, eventuelt slutte å svare underveis dersom de ønsker det. Skolen har valgt å dele ut kodene til elevene slik at de kan gjennomføre undersøkelsen på egen hånd når de selv ønsker det.

Her kan dere lese mer om undersøkelsen.