Hovedseksjon

17. mai-arrangement Samfunnshus Vest på Røa Torg

17. mai tog Slottet flagg

Program

  • Kl. 13.55 - Opptakt med Huseby Skoles Musikkorps, avsluttes med en marsj.
  • Kl. 14.05 - Velkomsthilsen ved Terje Bjøro (leder av 17. maikomitéen og dagens konferansier).
  • Kl. 14.10 - Hilsningstale ved Yngvar A. Husebye (H), leder Vestre Aker bydelsutvalg.
  • Kl. 14.20 - Mærradalen Mannskor International. "Ja, vi elsker" (allsang). Deretter "Jeg vil værge mitt land" og "Norges Fjeld".
  • Kl. 14.30 - Tale ved Attilla Amirov, nestleder i elevrådet ved Persbråten videregående skole.
  • Kl. 14.40 - Underholdning for alle generasjoner med  "Molly og partner" ved Karoline Gregersen Herlofsen og Marianne Krogness.
  • Kl. 14.55 - Avslutning

Alle er hjertelig velkommen!
Bydel Vestre Aker har bidratt økonomisk, og Samfunnshus Vest står for arrangementet.
Det blir rikelig med sitteplasser.
Teknisk ansvarlig er Fredrik Nordvik og Konsertsystemer ved Bernt Austad.

Servering fra Åpent Bakeri og Lofthus Samvirkelag som har sitteplasser inne og ute.

Terje Bjøro, Jostein Refsnes og Astrid Seeberg (for Samfunnshus Vest).