Hovedseksjon

Tverrfaglig periode: Folkehelse og livsmestring

Ma. 6.11. 0:00

to. 23.11. 0:00

Tverrfaglige uker for hele skolen 06.11.- 23.11.: Folkehelse og livsmestring.