Hovedseksjon

Tverrfaglig periode: Bærekraftig utvikling

Ma. 26.2.fr. 22.3.

Tverrfaglige uker for hele skolen 26.02. - 22.03.: Bærekraftig utvikling.