Velkommen som Vg1-elev!

Klatring veldig liten str

Velkommen som Vg1-elev ved Persbråten videregående skole! I velkomstbrevet fra rektor finner du nyttig informasjon om skolestarten.

Første skoledag er mandag 21. august. I meldingen fra VIGO står det at Vg1-elever skal møte kl. 10.00. Vi begynner i stedet skoleåret med å invitere deg og foresatte til en bli-kjentsamtale med kontaktlærer første skoledag. Skolen vil i løpet av uke 33 ta kontakt via telefon for å avtale oppmøtetidspunkt med den enkelte.

Det er viktig at du så snart som mulig går inn og fyller ut følgende skjema om valg av fag.

 

Har du spørsmål angående skolestarten kan du kontakte:

- Rektor Elin Stavrum Elin.stavrum@ude.oslo.kommune.no

- Trinnleder for Vg1 Ane Krogsæter Arre Ane.krogsaeter.aarre@ude.oslo.kommune.no   

- Avdelingsleder for idrett Øystein Brathen oystein.brathen@ude.oslo.kommune.no