Viktig informasjon om fravær og vurderingsgrunnlag - må leses!

Tenåringer i aktivitet
Dersom det er helserelatert, trenger du i utgangspunktet ikke legeerklæring nå som det er unntak fra regelen. Skal du søke fritak på medisinsk grunnlag i et fag, må du ha en sakkyndig erklæring (legeerklæring, BUP el).

Fakta om unntaket i fraværsreglene (hentet fra Udir)

Slik er fraværsgrensen til vanlig:

I videregående skole skal elever ikke få standpunktkarakter eller halvårsvurdering med karakter i et fag dersom de går over fraværsgrensen. Fraværsgrensen er på 10 prosent av årstimetallet i faget, men rektor kan bruke skjønn opp til 15 prosent dersom fraværsgrunnen gjør det klart urimelig at grensen skal gjelde. Visse typer dokumentert fravær kan holdes utenom fraværsgrensen. Til vanlig skal fravær av helsegrunner ikke telle på fraværsgrensen dersom eleven har dokumentasjon fra lege eller annen relevant fagperson.

Unntaksregler:

Frem til 11. oktober dette skoleåret og nesten hele forrige skoleår (fra og med 24. august) gjaldt det unntaksregler for fravær av helsegrunner. Unntaket gikk ut på at det ved alt fravær av helsegrunner var tilstrekkelig dokumentasjon med egenmelding for myndige elever og foreldrebekreftelse for de under 18 år. Fravær av helsegrunner skulle dessuten ikke føres på vitnemål og kompetansebevis. Fravær av helsegrunner inkluderte også covid-19-relatert fravær som testing og karantene.
Her finner du informasjonen fra regjeringen