Velkommen til ny rektor på Persbråten!

Siv Børven Moberg

Sammen fortsetter vi det gode arbeidet med ivareta den enkelte elev, ved å bygge nettverk og legge til rette for en trygg og forutsigbar skolehverdag for den enkelte.
Fortsatt godt skoleår!

Med vennlig hilsen

Siv Børven Moberg
Rektor