Velkommen til foreldremøter og faglærertorg 21.11.19

Persbråten

Påmeldingslenke til faglærertorget finner du her.

 

Program for kvelden:

17.00-20.00
Fagsamtale etter avtale

18.00-18.45:
 Informasjonsmøte for Vg1 Studiespesialisering i Helios (auditoriet).
 Informasjonsmøte for Vg1/Vg2 Idrettsfag på Herkules 2.

19.15-20.00:
Informasjonsmøte for Vg2 Studiespesialisering i Helios (auditoriet).

Tema for infomøtene

Informasjon om fagtilbudet og gode råd i forhold til valg av fag.

Faglærertorg

Faglærerne og kontaktlærerne sitter i kantina mellom kl. 17.00-20.00. Det legges opp til en form for "speed-dating" hvor elever og foresatte får anledning til korte samtaler med faglærerne for å få råd for resten av skoleåret og om fagvalg videre. Fredag 15.11vil dere få tilsendt en SMS med en lenke for å booke tider for samtaler. Tiden som er satt opp for samtaler er maks 10 minutter.

Vel møtt!