Velkommen til åpne dager på Persbråten videregående skole - Studieprogram for arbeidslivstrening (SA)

Studieprogram for arbeidslivstrening (SA)

Vi har to ulike tilbud innen studieprogram for arbeidslivstrening. Tilbudene er rettet mot to målgrupper:
1. Elever med psykisk utviklingshemming og
2. Elever med et stort skolefravær pga psykososiale vansker.

GRUPPE 1
Opplæringen i denne gruppen tar utgangspunkt i læreplanen for "Arbeidslivsfag på
ungdomstrinnet".  Målet  er å forberede elevene til varig tilrettelagt arbeid etter endt skolegang. Opplæringen er derfor praktisk rettet, med fokus på grunnleggende ferdigheter i alle fagene vi tilbyr.

Vi bruker ungdomsbedrift som ramme for opplæringen og har to arbeidsarenaer på skolen. Kjøkken/kantine og produksjon. Mange av våre 3. års elever har ekstern praksis i kombinasjon med opplæringen på skolen.

Bedrift er det største faget med 12 t/u. Videre har vi fagene matematikk, norsk, samfunnsfag og kroppsøving. Elevene får et kompetansebevis etter endt skolegang.

GRUPPE 2
Denne gruppen er tilrettelagt for elever med høyt skolefravær som følge
av psykososiale utfordringer. Vi tilbyr undervisning på ungdomsskolenivå og videregående nivå. Det tilbys opplæring i norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnskunnskap, historie og bedrift.

I norsk hentes mål fra læreplanen for grunnskolen, og elevene jobber med å tette faglige hull.

I matematikk og naturfag hentes mål fra de aktuelle læreplanene på VG1. Elevene følger ikke hele læreplanen, og har derfor ikke mulighet til å jobbe for karakter i disse fagene.

I samfunnskunnskap, historie og engelsk følges læreplanen for VG1/VG2/VG3. Elevene har mulighet til å jobbe for karakter i disse fagene. Elever som velger å ikke ha karakter i faget, får en skriftlig vurdering. Undervisningen er fordelt over to år, slik at elevene har god tid i læreprosessen. Fagene inngår i generell studiekompetanse som noen elever kan vurdere på sikt. Elever i denne gruppen jobber også med produksjon i ungdomsbedrift. Her tar vi utgansgpunkt i elevenes interesser.

Vi ønsker å ha en oversikt over hvor mange som kommer. Derfor ber vi om at det sendes en e-post innen 25. november med informasjon om antall personer og hvilken skole man kommer fra til: hanne.aaby@osloskolen.no.