Velkommen til alle elever på Vg1, Vg2 og Vg3!

Elin i trappa

Velkommen som Vg1-elev ved Persbråten videregående skole! I velkomstbrevet fra rektor finner du nyttig informasjon om skolestarten.

Første skoledag er mandag 20. august. I meldingen fra VIGO står det at Vg1-elever skal møte kl. 10.00. Vi begynner i stedet skoleåret med å invitere deg og foresatte til en bli-kjentsamtale med kontaktlærer første skoledag. Skolen vil i løpet av uke 33 ta kontakt via telefon for å avtale oppmøtetidspunkt med den enkelte.

Det er viktig at du så snart som mulig går inn og fyller ut følgende skjema om valg av fag.

Har du spørsmål angående skolestarten kan du kontakte:

- Rektor Elin Stavrum Elin.stavrum@ude.oslo.kommune.no

- Ass. rektor/trinnleder for Vg1 Ane Krogsæter Aarre Ane.krogsaeter.aarre@ude.oslo.kommune.no

- Avdelingsleder for idrettsfag/toppidrett Sigrid Strøm Olsen Sigrid.Strom.Olsen@ude.oslo.kommune.no

Vg1-elever møter til samtale etter avtale med skolen. Elever som skolen ikke har fått tak i pr telefon, møter kl. 10.00 i kantina

Vg2-elever (SSP og ID) møter i kantina kl. 11.00

Vg3-elever (SSP og ID) møter i kantina kl. 12.00

Vi ønsker dere velkommen og gleder oss til å møte dere!