Typisk dem og typisk oss

Museum 2IDH

Elevene i 2IDH og lærer Hanna dro til Interkulturelt museum på Grønland og lærte mer om fordommer. Museumsbesøket var en del av faget Samfunnsfag. Her kan du lese mer om det interessante opplegget  som  klassen fikk utforske.

Museum 2IDH 7
Museum 2IDH 3
Museum 2IDH 4
Museum 2IDH 10
Museum 2IDH 6
Museum 2IDH 8
Museum 2IDH 9
Museum 2IDH
Museum 2IDH