Smakebitkurs - valg av programfag vg 2

Smakebit forsidebilde

Tirsdag hadde alle vg1-elevene på studiespesialisering en halv dag med smakebitkurs. Alle fagpakkene ble presentert av programfaglærere og elever fra vg2 og vg3 som i dag har faget. Hver enkelt elev skulle velge to av fagpakkene som han eller hun synes er av interesse.

Smakebit

Kjemieksperiment

Smakebit

Filosofiske spørsmål i historie og filosofi

Smakebit

I pausen serveres det grøt til alle

Smakebit

Fysikkeksperiment

Tirsdag 23. januar 2018 skal vi i samarbeid med Rotary ha yrkesseminar for alle vg1-elevene. Dette seminaret blir arrangert på Persbråten, og vil ta utgangspunkt i fagpakkene vi tilbyr våre elever på vg2.
Onsdag 24. januar 2018 blir det foreldremøte for vg1. Tema er valg av fagpakker, og de fleste programfaglærerne vil være til stede. På dette foreldremøtet anbefaler vi at elevene blir med, slik at dere kan høre den samme informasjonen om fagene.

10. februar skal alle elevene ha valgt fagpakker.
Foresatte er viktige samtalepartnere når ungdom skal ta sine karrierevalg. Vi oppfordrer dere derfor til å snakke med barna deres om valg av fagpakker.

Følgende fagpakker tilbys på Persbråten vgs 2018-2019:

1. Realfagseleven

Medisin:

R1/S1

Kjemi

Fysikk

Biologi

Ingeniør:

R1

Fysikk

Kjemi

IT              

2. Økonomieleven                                                                               

Siviløkonom:

S1

Økonomistyring  

IT

Entreprenørskap           

Økonomi og administrasjon:

2P

Økonomistyring

Rettslære / Internasjonal engelsk      

Entreprenørskap

3. Samfunnsfagseleven

Juristen:

2P

Rettslære

Int engelsk / historie og filosofi

Sosiologi

Samfunnsviteren:

2P

Historie og filosofi

Sosiologi

Internasjonal engelsk

    

Nyttige linker til informasjon:
www.utdanning.no
www.vilbli.no
www.udir.no (læreplaner)

Kontaktinformasjon rådgivere:
Beate Hadler, 93021047
Ole Martin Bøhaugen, 9303622