Hovedseksjon

Russefeiring stoppes

Illustrasjon.

På grunn av rask økning i smitte blant russen, med store uoversiktlige nettverk som gjør det vanskelig å få oversikt over nærkontakter, har Oslo kommune, i samråd med FHI, laget et hastevedtak om å stoppe all russefeiring i en uke, det vil si til og med tirsdag 8. juni.

Det betyr at all russerelatert aktivitet i Oslo kommune må stanses, og dette gjelder både Oslo-russ og tilreisende russ fra andre kommuner.

Vennlig hilsen

Utdanningsetaten