Praksis på Pers

praksis

Studentene følger lektorprogrammet som er et integrert masterstudium, og som varer i fem år. I fjor studerte alle norsk, men i år studerer de andre og ulike fag. Tidligere i år hadde de en ukes praksis på en annen skole, og neste år får de en gradvis økning av praksisen. De synes at det er både gøy og lærerikt å være ute i praksis på Pers. Det er nyttig for dem å oppleve hvordan det er å være lærer i virkeligheten og ikke bare lære om det i teorien.