Tverrfaglig natursti for klasse 1STA

Natursti 1Sta

I grupper på tre og tre løste elevene naturfaglige spørsmål og friluftsrelaterte oppgaver fra kroppsøvingsfaget. Da de kom til Bogstadvannet fikk gruppene i tillegg to samarbeidsøvelser som også inngikk i konkurransen, og det var jo om å gjøre å få flest mulig poeng.

Natursti 1sta