Leksehjelp mandager i kantina. Bindende påmelding!

Lærebøker

Leksehjelpen holdes i kantina med maks 20 påmeldte elever. Bindende påmelding til Nina Grotli Rønning på Teams, og førstemann til mølla! Det serveres mat til alle.